Publikacije

 

Socialna zbornica Slovenije opravlja tudi izdajateljsko dejavnost za strokovno in širšo javnost. Redno izdajamo strokovni bilten Socialni izziv in Katalog programov usposabljanja, občasno pa strokovne monografije, zbornike, priročnike, brošure, zloženke in ostala gradiva. Članice in člani zbornice brezplačno prejemajo vse navedene publikacije poleg rednih mesečnih e-novic.

SOCIALNI IZZIV 

 

Strokovni bilten, ki izhaja občasno. Teme do sedaj objavljenih posameznih številk so:

 • Izobraževanje in usposabljanje

 • Pluralizacija dejavnosti na področju socialnega varstva

 • Supervizija na področju socialnega dela

 • Socialna zbornica na pragu petega leta

 • Materinski domovi in sorodne organizacije

 • Socialna zbornica Slovenije od ustanovitve v letu 1993 do leta 1997 (pregled dejavnosti)

 • Supervizija v slovenskem socialnem varstvu med vizijo in možnostmi

 • Socialno varstvo - teme za prihodnost

 • K družbi za vse starosti - partnerstvo, povezovanje in sodelovanje na lokalni ravni

 • Poklicna kvalifikacija socialna oskrbovalka/socialni oskrbovalec na domu

 • Mreža organizacij za pomoč ženskam in otrokom v socialnih stiskah in težavah

 • Slovenija Socialna država na poti v Evropske asociacije

 

Tudi v prihodnje bomo skrbeli za redno izdajanje strokovnega biltena, namenjenega posameznim aktualnim, zanimivim, novim, strokovnim vsebinam.

Navodila in priporočila za pripravo prispevka: