top of page

Publikacije

 

Socialna zbornica Slovenije opravlja tudi izdajateljsko dejavnost za strokovno in širšo javnost. Redno izdajamo strokovni bilten Socialni izziv in Katalog programov usposabljanja, občasno pa strokovne monografije, zbornike, priročnike, brošure, zloženke in ostala gradiva. Članice in člani zbornice brezplačno prejemajo vse navedene publikacije poleg rednih mesečnih e-novic.

SOCIALNI IZZIV 

 

Strokovni bilten, ki izhaja občasno. Teme do sedaj objavljenih posameznih številk so:

 • Izobraževanje in usposabljanje

 • Pluralizacija dejavnosti na področju socialnega varstva

 • Supervizija na področju socialnega dela

 • Socialna zbornica na pragu petega leta

 • Materinski domovi in sorodne organizacije

 • Socialna zbornica Slovenije od ustanovitve v letu 1993 do leta 1997 (pregled dejavnosti)

 • Supervizija v slovenskem socialnem varstvu med vizijo in možnostmi

 • Socialno varstvo - teme za prihodnost

 • K družbi za vse starosti - partnerstvo, povezovanje in sodelovanje na lokalni ravni

 • Poklicna kvalifikacija socialna oskrbovalka/socialni oskrbovalec na domu

 • Mreža organizacij za pomoč ženskam in otrokom v socialnih stiskah in težavah

 • Slovenija Socialna država na poti v Evropske asociacije

 • Socialno delo z mladimi 

 

Tudi v prihodnje bomo skrbeli za redno izdajanje strokovnega biltena, namenjenega posameznim aktualnim, zanimivim, novim, strokovnim vsebinam.

 

POMEMBNO OBVESTILO

V pripravi je nova številka strokovnega biltena Socialni izziv, ki bo namenjena vsem aktualnim vsebinam s področja socialnega varstva. Leto 2024 je evropsko leto spretnosti, zato bo osrednja tema vseživljenjsko učenje. Poleg navedene tematike, bodo objavljeni tudi prispevki, v katerih bodo predstavljene učinkovite in inovativne prakse na področju socialnega varstva.

 

Vabimo vas, da s svojimi prispevki obogatite letošnjo številko Socialnega izziva. Vaše znanje, skupaj z izkušnjami in dobro prakso je tudi eden izmed prispevkov k ohranjanju in razvoju področja socialnega varstva. Rok za oddajo prispevkov je do 30. 6. 2024. Vaše prispevke pošljite na e-naslov: info@szslo.si. Vsi zainteresirani avtorji sporočite naslov oziroma temo prispevka, članici Uredniškega odbora, Neži Podlipnik, e-naslov: neza.podlipnik@szslo.si do 16. 5. 2024.

Navodila in priporočila za pripravo prispevka:

bottom of page