top of page
HOMO DOCTUS IN SE SEMPER DIVITIAS HABET

 

Učen človek je vedno bogat

 

Ta stavek je rimski basnopisec Fedrus (*ok. 20 pr. N. št. +ok. n. št. 50) postavil pred anekdoto, ki jo je napisal o gršem pesniku Simonidu s Keosa (ok. 556-467 pr. n. št.). V njej poroča o brodolomu, ki naj bi ga doživel tudi Simonid. Vsi drugi potniki so skušali vzeti s seboj svoje najpomembnejše bogastvo, on pa je edini pustil vse na ladji. Drugi so utonili zaradi prevelike teže ali pa so jih na obali napadli roparji, sam pa se je rešil v najbližje mesto. Tu je naletel na enega od gorečih občudovalcev njegove lirike in ta ga je oskrbel z vsem potrebnim.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Izobraževalni center

 

Ustanovitev Izobraževalnega centra Socialne zbornice Slovenije je bila dolgoletna želja predstavnikov zbornice, ki jo je bilo mogoče uresničiti samo z reorganizacijo zbornice pred tremi leti, s spremembo načina dela, s pridobitvijo novih nalog, s povečanjem članstva, z varčevanjem na vseh ravneh ter uspešnim delovanjem na področju izvajanja posvetov in seminarja.

 

 

CILJ IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA (IC)

 

Eden izmed prioritetnejših ciljev IC je dvig izvajanja profesionalnega dela strokovnih delavcev in sodelavcev v socialnem, invalidskem in družinskem varstvu. Namenjen je predvsem članicam in članom zbornice, saj si kot strokovno združenje želimo predvsem razvoj za svoje člane na tem področju. Vsled temu vas vabimo, da postanete naša članica/član, saj vam je s članstvom, poleg ostalih ugodnosti, ki vam jih članstvo ponuja, omogočeno izobraževanje po ugodnejših cenah.

 

 

KJE DELUJEMO

 

Lokacija Izobraževalnega centra Socialne zbornice Slovenije se nahaja v stavbi C TPK - Trgovsko-poslovnega kompleksa, na Rudniku, Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana (vhod C III., 2. nadstropje - poslovni prostor št. 10). Predavalnica IC je sodobno opremljena, zagotavlja vse pogoje za izobraževalno delo in je klimatizirana. V predavalnici je omogočeno spremljanje usposabljanj in izobraževanj tudi osebam z okvaro sluha. 

 

 

VSEBINA PROGRAMOV IN IZBOR PREDAVATELJEV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabor vsebin usposabljanj in izobraževanj (Katalog programov usposabljanj za leto 2023), ki se bodo izvajala v koledarskem letu 2023 v okviru Izobraževalnega centra Socialne zbornice Slovenije, smo pripravili na podlagi skrbne analize evalvacijskih vprašalnikov, izpolnjenih s strani udeležencev naših usposabljanj in izobraževanj ter na podlagi zbranih odzivov na povpraševanja po strokovnih vsebinah, prejetih s strani izvajalcev s področja socialnega varstva in širše. Vsebine usposabljanj in izobraževanj v letošnjem katalogu odpirajo prostor za učenje, utrjevanje znanja, osebno rast in pridobivanje veščin za reševanje kompleksnih izzivov, s katerimi se pri svojem delu srečujete strokovni delavci, strokovni sodelavci in drugi. 

Živimo v času hitrih sprememb, v katerem sta pomembni fleksibilnost in odzivnost, hkrati pa tudi sledenje zakonskim določilom in strokovnim načelom. Za uspešno krmarjenje med vsemi izzivi smo v prvi vrsti poklicani sami. S permanentnim usposabljanjem in izobraževanjem smo odgovorni do sebe, do uporabnikov in do drugih ljudi s katerimi sodelujemo.

Na Socialni zbornici sledimo potrebam današnjega časa tako, da prilagajamo naše aktivnosti aktualnim razmeram. V letu 2022 nadaljujemo s sklopom izobraževanj po meri naročnikov, v njihovih organizacijah in okoljih, saj skupinska dinamika zaključenih skupin prispeva k večji uspešnosti reševanja organizacijskih izzivov. Nadaljujemo tudi z ekskluzivnimi seminarji, z organizacijo katerih se zbornica odziva na potrebe zaposlenih, ki se pojavljajo na terenu in jih nismo utegnili vključiti v aktualni katalog programov usposabljanj ali pa se je potreba po njih pojavila naknadno. Zbornica zato vabi vse člane in druge udeležence seminarjev k soustvarjanju predlogov, mnenj in pobud za razširitev in nadgradnjo izobraževalnih vsebin.

V letu 2023 bomo tretjič zapored organizirali tudi modularna usposabljanja tj. izobraževalne sklope, ki zagotavljajo udeležencem pridobivanje in nadgrajevanje znanj skozi več srečanj. Slednje odpira možnosti za bolj celovito in širšo obravnavo določene teme, možnosti za refleksijo in utrjevanje znanja. Udeležencem modularnih usposabljanj je ponujena možnost udeležbe posameznega modula ali pa celotnega sklopa modularnega usposabljanja, ob koncu katerega se preveri znanje udeležencev. 

 

Vabljeni k spremljanju rubrike »Prihajajoči seminarji« na osnovni spletni strani in kreiranju lastnega izobraževalnega urnika z izborom programov usposabljanj in izobraževanj iz kataloga. Zagotovite si vse informacije za pravočasno prijavo in ne pozabite vlagati vase in v vaš strokovni razvoj.

Vilko KOLBL, mag., generalni sekretar

in Meri ROŽAC, organizatorka izobraževanj

 

Moč družbe je v znanju. Ali drugače: družba znanja je moč za preživetje človeštva in moč za družbeni napredek. (V. Kolbl)

TU SMO, DA PODPREMO VAŠ POTENCIAL. POSTANITE NAŠ ČLAN, SPREMLJAJTE NAŠO PONUDBO IZOBRAŽEVANJ, USPOSABLJANJ IN SI PRIDOBITE STROKOVNA ZNANJA TER KOMPETENCE ZA VAŠO OSEBNO IN STROKOVNO RAST. 

Kontaktna oseba:

 

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.)

ic@szslo.si

tel. +386 (0)1 292 73 17

V IC smo za vas dosegljivi vsak delovni dan od 8. do 15. ure.

bottom of page