top of page

Sekcija za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije v Sloveniji

Sekcija deluje pri Socialni zbornici Slovenije že vrsto let, v skladu s Poslovnikom o delu Sekcije za  varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije v Sloveniji.  Nastala je na pobudo strokovnih delavk, ki so bile zaposlene v materinskih domovih, varnih hišah in sorodnih organizacijah.

Poslanstvo  sekcije  je koordinacija  področja, ki se ukvarja  z obravnavo nasilja v družini,  usklajevanju organizacij pred zahtevnejšimi skupnimi nalogami in zastopanje v primeru skupnih interesov. 

 

Namen in cilji sekcije:

  • koordinacija pri zastopanju skupnih interesov na področju  obravnave nasilja v družini;

  • aktivno sodelovanje pri spreminjanju zakonodaje in strateških dokumentov, ki vplivajo na vsa ta področja, zagovarjanje skupnih ciljev pred vplivnimi skupinami, političnimi strankami, institucijami in posamezniki v Republiki Sloveniji in v Evropski uniji;

  • spodbujanje strokovnega dela za večjo učinkovitost človeških, finančnih in materialnih virov ter za nepristransko in  nevtralno pomoč kar se da velikemu številu upravičencev;

  • spodbujanje kvalitetnega razvoja institucionalne pomoči ženskam in otrokom v socialni stiski in  žrtvam nasilja;

  • organiziranje in razvijanje različnih oblik psihosocialne pomoči ženskam in otrokom v socialni stiski in žrtvam nasilja.

 

V mandatnem obdobju 2021 do 2025 deluje 24 članic sekcije, ki so zaposlene v organizacijah, ki izvajajo verificirane programe za preprečevanje nasilja na področju socialnega varstva. Delovanje sekcije koordinirajo: Suzi Kvas, prof., predsednica, Tanja Žorž, univ. dipl. soc. del., podpredsednica, Katja Štucin, univ. dipl. soc. del., tajnica in predstavnica strokovne službe Socialne zbornice Slovenije. Članice sekcije so v seznamu navedene kot kontaktne osebe.

Kontaktna oseba:

Barbara MIKLAVČIČ, mag. soc. del. 

barbara.miklavcic@szslo.si

tel. +386 (0)1 292 73 20

fax. +386 (0)1 292 73 11

Novice sekcije
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.

VARNE HIŠE IN

MATERINSKI DOMOVI

Pomakni se navzdol

Varne hiše in krizni centri za pomoč žrtvam nasilja

Anchor 5
Pomurska regija
 
Društvo varnega zavetja Pomurja, Varna hiša Pomurja

 

Kontakt: Janja Legen

p. p. 18, 9240 Ljutomer

02 584 83 90

031 442 200

vh.pomurja@gmail.com

www.dvz.si

 
Podravska regija
Center za socialno delo Maribor, Varna hiša Maribor

Kontakt: Lidija Ovčar 

Zagrebška cesta 72, 2000 Maribor

02 480 11 86 

041 942 615

varnahmb@t-2.net

www.csd-mb.si

 
Center za socialno delo Spodenje Podravje, Varna hiša Ptuj

Kontakt: Anita Brunčič

Trstenjakova 5a, 2250 Ptuj

02 787 56 69

051 368 299

varna.hisa.ptuj@gmail.com

www.csd-ptuj.si

Koroška regija
Društvo regionalna varna hiša Celje, Varna hiša - Enota Slovenj Gradec

Kontakt: Valerija Capl

p p.180, 2380 Slovenj Gradec

02 882 94 35

031 234 404

varna.hisasg@siol.net

www.varna.hisa.si

Savinjska regija
Društvo regionalna varna hiša Celje, Varna hiša - Enota Celje

Kontakt: Suzi Kvas, Valerija Capl

p. p. 347, 3000 Celje

041 917 519

03 492 40 42

03 492 63 56

suzi.kvas@siol.com

varna.hisace@siol.net

www.varna.hisa.si

Društvo regionalna varna hiša Celje, Varna hiša - Enota Velenje

Kontakt: Valerija Capl

p. p. 347, 3000 Celje

03 897 66 90

drustvo.regionalna.varna.hisa@siol.net

www.varna.hisa.si

Posavska regija
Zavod Emma - Center za pomoč žrtvam nasilja, Enota Krško

Kontakt: Dževada Popaja

p. p. 315, 8270 Krško

07 490 65 10

080 21 33

zavod.emma@siol.net

www.zavod-emma.si

Center za socialno delo Posavje, Zavetišče Pepcin dom

Kontakt: Simona Vogrinc

Trg Matije Gubca 1, 8270 Krško

051 387 810

vhkrsko@gmail.com

www.csd-slovenija.org

Jugovzhodna Slovenija
Društvo življenje brez nasilja, Varna hiša Novo mesto

Kontakt: Melita Kramar

p. p. 345, 8000 Novo mesto

07 332 68 95

031 393 614

varnahisa.nm@gmail.com

drustvo.dzbn.nm@gmail.com

www.varnahisanovomesto.si

Osrednjeslovenska regija
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja Zatočišče za ženske in otroke (1, 2)

Kontakt: Dubravka Hrovatič

p. p. 2726, 1001 Ljubljana

01 544 35 13 

080 11 55

drustvo-sos@drustvo-sos.si

dubravka.hrovatic@drustvo-sos.si

www.drustvo-sos.si

Društvo za nenasilno komunikacijo, Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja (1, 2)

Kontakt: Tanja Horvat Svetičič

Vojkova cesta 1, 1000 Ljubljana

031 736 726

vh.dnk@siol.net

tanja.hrovat-sveticic@drustvo-dnk.si

www.drustvo-dnk.si

Društvo Ženska svetovalnica Ljubljana, Krizni center za ženske in otroke žrtve nasilja

Kontakt: Ljubomira Rataj

Langusova 21, 1000 Ljubljana

051 383 596

031 233 211

kc@svetovalnica.org

zenska@svetovalnica.org

www.drustvo-zenska-svetovalnica.si

Zavod Emma, Center za pomoč žrtvam nasilja, Enota Ljubljana

Kontakt: Dževada Popaja

Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

01 425 47 32

080 21 33

zavod.emma@siol.net

www.zavod-emma.si

Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma, 
Varna hiša za uživalke nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja

Kontakt: Sabina Zorec

Hacquetova ul. 9, 1000 Ljubljana

030 696 398

041 277 712

sabina.vhstigma@gmail.com

vh.stigma@gmail.com

www.drustvo-stigma.si

Gorenjska regija
Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja,
Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja Gorenjske (1, 2)

Kontakt: Špela Zgonc

p. p. 575, 4000 Kranj

051 200 083

vhg@varnahisagorenjske.si

www.varnahisagorenjske.si

Goriška regija
Zavod Karitas Samarijan, Varna hiša Karitas za Primorsko

Kontakt: Milena Brumat

Skalniška 1, 5250 Solkan

05 330 02 34

031 655 961

info@zavodsamarijan.si

milena.brumat.zavod@siol.net

www.karitaszavod samarijan.si

varna.hisa@zavodsamarijan.si

Obalno - kraška regija
Center za socialno delo Južna Primorska, enota Sežana, Regijska varna hiša Kras

Kontakt: Nataša Prelesnik Korošic

Kosovelova 4 b, 6210 Sežana

070 754 530

05 620 24 42

vhkras@gmail.com

www.vhkras.si

Krizni center za žrtve nasilja Južna Primorska

Kontakt: Renata Fabec

CSD Južna Primorska, Prisoje 1, 6000 Koper

05 903 95 90

040 303 669

kczn.csdjprim@gov.si

Materinski domovi

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
Anchor 10
Pomurska regija
 
Prvi Pomurski materinski dom s svetovalnico

 

Kontakt: Vlasta Glavač

Gregorčičeva ulica 4 a, 9000 Murska Sobota

031 522 685

materinski.dom@ms.karitas.si

vlasta.glavac@gmail.com

www.materinski.dom.si

Podravska regija
 
Center za socialno delo Maribor, Materinski dom Maribor

 

Kontakt: Mirjana Drofenik

Na Jalovcu 22, 2354 Bresternica

02 623 25 26

051 260 159

051 260 160

info@materinski-dom.si

vodja@materiski-dom.si

www.csd-mb.si

Nadškofijski karitas Maribor, Materinski dom Mozirje

 

Kontakt: Dragica Vecek

Podvrh 23, 3330 Mozirje

03 583 15 30

041 714 347

dragica_vecek@yahoo.com

dragica.vecek@katirasmb.si

www.karitasmb.si

Nadškofijski karitas Maribor, Materinski dom Žalec

 

Kontakt: Dragica Vecek

Savinjska cesta 1, 3310 Žalec

03 583 15 30

041 714 347

dragica_vecek@yahoo.com

dragica.vecek@katirasmb.si

www.karitasmb.si

Savinjska regija
 
JZ Socio Materinski dom

 

Kontakt: Irena Romih

Na zelenici 9, 3000 Celje

03 492 10 14

materinski.dom@siol.com

www.jzsocio.si

Osrednjeslovenska regija
 
Center za socialno delo Ljubljana, enota Šiška, Materinski dom Ljubljana

 

Kontakt: Tina Sterle Novak

Jarška cesta 23, 1000 Ljubljana

01 283 37 45

051 422 024

materinskidom@gov.si

tina.sterle-novak@gov.si

www.csd-lj-siska.si

Zavod Pelikan Karitas, Materinski dom Gumnišče

 

Kontakt: Martina Lenarčič

Gumnišče 5, 1291 Škofljica

01 366 77 21

materinski.dom@karitas.si

www.pelikan.karitas.si/materinski-dom.html

Zavod Pelikan Karitas, Materinski dom Ljubljana

 

Kontakt: Martina Lenarčič

Litijska 24, 1000 Ljubljana

01 366 77 21

materinski.dom@karitas.si

www.pelikan.karitas.si/materinski-dom.html

 
 
Gorenjska regija
 
Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja, Materinski dom Gorenjske

 

Kontakt: Martina Slak

p.p. 243, 4001 Kranj

05 994 30 19

051 200 083

031 688 805

mdg@materinskidomgorenjske.si

www.materinskidomgorenjske.si

Goriška regija
 
Zavod Karitas Samarijan, Materinski dom Solkan

 

Kontakt: Tanja Žorž

Skalniška 1, 5250 Solkan

05 330 02 34

041 331 639

05 997 20 52

info@zavodsamarijan.si

tanja.zorz@gmail.com

mdsempeter@siol.net

www.zavodsamarijan.si/materinski_dom

Zavod Karitas Samarijan, Materinski dom Šempeter

 

Kontakt: Tanja Žorž

Cvetlična ulica 11a, 5290 Šempeter

05 330 02 34

041 331 639

05 997 20 52

karitas.samarijan@siol.net

tanja.zorz@gmail.com

mdsempeter@siol.net

www.zavodsamarijan.si/materinski_dom

Anchor 11
Anchor 12
Anchor 13
Anchor 14
Anchor 15
Anchor 16
bottom of page