top of page

Novice

Javno povabilo k sodelovanju

Socialna zbornica Slovenije objavlja javno povabilo k sodelovanju za člane izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov na področju socialnega varstva za obdobje 2016-2020, člane komisij za izvajanje preizkusa usposobljenosti strokovnih sodelavcev, strokovnjake za izvajanje inštruktažnega svetovanja, ocenjevalce v postopku izdaje strokovnih mnenj in ocenjevalce v postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov. Prijava na javno povabilo mora biti oddana na obrazcih, ki so del javnega povabila (Obrazec SZS JPA-16, Obrazec SZS JPB-16, Obrazec SZS JPC-16, Obrazec SZS JPD-16 in Obrazec SZS ZVOP-16) in mora vsebovati vse podatke ter obvezne priloge, določene v javnem povabilu. Rok za oddajo prijave je 7. 11. 2016. Dodatne informacije v zvezi z javnim povabilom so vam na voljo na telefonski številki 01 292 73 12 (Maja Vršič Moškrič, univ. dipl. prav.) v času uradnih ur Socialne zbornice Slovenije in na elektronskem naslovu maja.vrsic-moskric@szslo.si.

Obrazci:

Arhiv
bottom of page