top of page

Novice

Točkovanje potrdil o udeležbi v programih izobraževanja in usposabljanja v programih izobraževanja i

Socialna zbornica Slovenije bo v skladu z določili 21., 22., 27. in 29. člena Pravilnika o načrtovanju in organiziranju stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja obravnavala posamezna potrdila o izobraževanju in kandidatu izdala odločbo o točkovanju programov stalnega strokovnega usposabljanja, na podlagi prejete vloge za točkovanje programa stalnega strokovnega usposabljanja na predlog delodajalca do 30. 9. 2017.

Kandidati priložijo Odločbo o točkovanju programov stalnega strokovnega usposabljanja na predlog delodajalca k predlogu za napredovanju v naziv, ki ga pošljejo na MDDSZ do 31. 10. 2017.

Arhiv
bottom of page