top of page

Novice

Obvestilo o zbiranju predlogov v zvezi s pozivom za podajanje predlogov za predavatelje ter člane ko

Socialna zbornica Slovenije je s strani Ministrstva za pravosodje, Centra za izobraževanje v pravosodju, dne 3. 10. 2017 prejela poziv za podajanje predlogov za predavatelje ter člane komisije za preizkus strokovnosti za sodne izvedence za strokovno področje socialno delo, podpodročje socialno delo. Zbornica bo pripravila nabor in ga posredovala Ministrstvu za pravosodje.

Vloge oddajte na priloženem obrazcu SZS OBV-17, ki mora vsebovati vse podatke ter obvezne priloge, najkasneje do ponedeljka, 16. 10. 2017, do 12.00 ure na e-naslov: helena.kocjancic@szslo.si

Spodaj se nahajata obvestilo in prijava za zainteresirane kandidate:

Arhiv
bottom of page