top of page

Novice

Aktualni vidiki supervizije

Sekcija za supervizorje z licenco na področju socialnega varstva je 15. 6. 2018 uspešno izvedla »Socialni klub - iztočnice za dobro supervizijsko prakso«. V predstavitvah različnih oblik supervizijskih pristopov so se udeleženci lahko seznanili s teoretičnimi iztočnicami za izvajanje supervizije različnih šol in njenim izvajanjem v praksi.

Namen socialnega kluba je bil predstaviti dobre supervizijske prakse uveljavljenih supervizorjev z licenco na področju socialnega varstva širši strokovni javnosti, naročnikom in udeležencem supervizije in z razpravo strniti aktualne vidike za razvoj supervizije.


V zaključni razpravi so bile dane pobude:

- opredelitve minimalnih formalnih kriterijev in kompetenc supervizorja ter priprave poklicnega standarda za delo supervizorja,

- krepitev povezovanja predstavnikov različnih organizacij, ki izvajajo supervizijo ali izobražujejo supervizorjev na državni ravni, s ciljem uveljavljanja supervizije kot metode za učinkovit profesionalni razvoj posameznika, timov in organizacij,

- sprejetje pravilnika za učinkovito izvajanje supervizije na področju socialnega varstva.


Socialnega kluba so se poleg supervizorjev z licenco na področju socialnega varstva udeležili tudi gostje - izkušeni supervizorji, predstavniki različnih organizacij:

- doc. dr. Tomaž Vec, koordinator magistrskega študija programa »Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje«, ki se izvaja na Pedagoški fakulteti,

- dr. Brigita Rupar, predsednica Društva za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje Ljubljana,

- doc. dr. Petra Videmšek, nosilka programa za izpopolnjevanje iz supervizije pri Fakulteti za socialno delo, Univerze v Ljubljani.

Arhiv
bottom of page