top of page

Novice

Na 2. Socialnem klubu o socialnovarstvenih programih

17. maja so na 2. Socialnem klubu predstavniki socialnovarstvenih programov razpravljali o ohranjanju in razvoju strokovnega dela v SVP. Pogovarjali so se o stabilnosti financiranja programov, neenakopravnosti strokovnih delavcev, kopičenju administrativnega dela in drugih perečih temah.

Marjeta Ferlan Istinič, sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je uvodoma na kratko orisala razvoj mreže pomoči socialnovarstvenih programov in njeno širitev, poudarila pomen stabilnosti financiranja in potrebe povezovanja ter multidisciplinarnega sodelovanja.

Mag. Suzana Puntar, predsednica Sekcije socialno varstvenih programov je v luči kakovostnega strokovnega dela opozorila na neenakopraven položaj delavcev, zaposlenih v socialnovarstvenih programih.

Predstavitev socialnovarstvenih programov invalidskih organizacij je podal mag. Vladimir Pegan, predsednik Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, mag. Mateja Toman, predsednica Društvo distrofikov Slovenije pa je za ponazoritev izhodišč, vsebine in učinkov teh programov predstavila nekaj posebnih socialnih programov, ki jih izvajajo v društvu.

Mag. Vitomir Simunišek, predsednik Društva za razvoj skupnostnih programov za mlade je osvetlil organiziranost in dejavnosti Preventivnih programov za mlade, prednosti in slabosti izvajanih programov in njihove aktivnosti za ureditev pogojev za kvalitetno delo programov.

Tokratni Socialni klub je vodila in moderirala mag. Barbara Kobal Tomc, podpredsednica zbornice.

V razpravi so se oblikovali naslednji zaključki 2. Socialnega kluba: sistemska ureditev financiranja socialno varstvenih programov, ureditev položaja zaposlenih v socialnovarstvenih programih, uvedba enostavnejše in poenotene administracije, širjenje regionalne pokritosti in predlog preimenovanja dopolnilnih socialnovarstvenih programov.
Arhiv
bottom of page