top of page

Novice

Obisk ministrice, mag. Ksenije Klampfer na Socialni zbornici Slovenije

Delovno srečanje, dne 27. 8. 2019, ki je potekalo med predstavniki ministrstva in predstavniki zbornice, se je vsebinsko osredotočilo na aktualno situacijo, zlasti pa strategijo prihodnosti področja socialnega varstva v Republiki Sloveniji.


V okviru delovnega srečanja je bila poudarjena nujnost sodelovanja in povezovanja ter upoštevanja stroke in dobrih preteklih izkušenj. Naloga stroke je prav v tem, da opozori na kompleksnost področja socialnega varstva, ki potrebuje sistemsko ureditev zakonodaje, ob tem pa spoštovanje doktrine, ki terja odgovorne, premišljene in strokovno utemeljene korake.


Ministrica mag. Ksenija Klampfer je na srečanju izrazila pripravljenost in željo po sodelovanju s Socialno zbornico Slovenije, ki jo razume kot osrednje strokovno združenje, ki ima na področju sociale velik pomen. Ministrica je predstavila aktualno delo ministrstva na tem področju in načrte za v prihodnje in pri tem izrazila pripravljenost na sodelovanje. Skupni cilj tako ministrstva kot tudi socialne zbornice je namreč večja kakovost storitev in programov vseh izvajalcev socialnega varstva ter njihova povezanost na vseh ravneh delovanja.


Predsednik Socialne zbornice Slovenije, mag. Nace Kovač je v uvodnem nagovoru udeležencem delovnega srečanja izpostavil, da gre za prvi obisk ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v zgodovini zbornice in zato za samo zbornico tolikanj bolj svečan in eminenten. Socialna zbornica Slovenije kot osrednja strokovna institucija na področju socialnega varstva poskuša skupaj z izvajalci najti konstruktiven način sodelovanja tako z ministrstvom kot tudi z ljudmi, s katerimi delajo. Izmenjava izkušenj in mnenj na tem nivoju je tako izrednega pomena za zbornico, njene dejavnosti in vpliv. Predsednik Kovač je še poudaril, da so v vrh socialnega varstva uprte vse oči izvajalcev in organizacij na področju socialnega varstva in pričakujejo, da bo ministrstvo na konstruktiven način sodelovanja izvajalo uspešne korake razvoja in izboljšav še naprej.


Sklepna ugotovitev udeležencev je bila, da za spremembe potrebujemo jasno opredelitev vlog, odgovornosti in medsebojnih odnosov deležnikov, ki sodelujemo pri načrtovanju, razvoju, financiranju, izvajanju, podpori, spremljanju in vrednotenju vseh socialnovarstvenih storitev in socialnovarstvenih programih.


Arhiv
bottom of page