top of page

Novice

Zahvala

XXV. Dnevi Socialne zbornice Slovenije so za nami. Iskreno se Vam zahvaljujemo za udeležbo, sodelovanje in prijetno druženje na Otočcu. Že sedaj Vas vabimo, da se nam pridružite tudi prihodnje leto.


Vodilo dvodnevnega strokovnega srečanja je bilo prispevati k razumevanju tako kratkoročnih kot tudi dolgoročnih sprememb na področju socialnega varstva, ki se dotikajo tudi področij zdravstvenega varstva, področja dela in drugih relevantnih področij. Razprava na letošnjem osrednjem strokovnem področju se je tako usmerjala na tematike celostne obravnave osebe z motnjo v duševnem razvoju skozi vsa življenjska obdobja, v prinašajoče spremembe nastajajočega nacionalnega programa duševnega zdravja, v razumevanje in uporabo družinskega zakonika v praksi, v izzive dolgotrajne oskrbe in institucionalnega varstva v prihodnosti in v vprašanja zdržnosti pokojninskega sistema. Na temelju pridobljenih spoznanj in priporočil delovnih otočkov bomo nadaljevali naše delo v sled rasti in kakovosti strokovnega dela na področju socialnega varstva.


Verjamemo, da smo skupaj z vami bogato obeležili jubilej in se že veselimo vnovičnih srečanj!

 

V nadaljevanju objavljamo nekaj razmišljanj in mnenj udeležencev tokratnih dnevov zbornice:

»Dnevi Socialne zbornice Slovenije, ki so letos potekali 21. in 22. novembra na Otočcu, so bili strokovno obogateni s številnimi aktualnimi temami iz področja socialnega varstva, ki zajemajo socialno varstveno zakonodajo, skrb za duševno zdravje, obravnavo oseb s posebnimi potrebami, pa vse do izmenjave strokovnih mnenj iz prakse o osebni asistenci in družinskem zakoniku. Izbrane teme so dodale srečanju še dodatno težo, saj smo bili priča številnim primerom dobrih praks. Dnevi Socialne zbornice so priložnost za srečanje z različnimi deležniki iz področja socialnega varstva in izmenjave izkušenj, kar pripomore k večji povezanosti in napredku stroke. Hvala vodstvu in zaposlenim na Socialni zbornici za odlično organizacijo dogodka.«


Dalja Pečovnik, direktorica CUDV Črna


»25.dnevi Socialne zbornice Slovenije, ki smo jih tokrat gostili na Otočcu na Dolenjskem, so potekali v prijetnem vzdušju, teme so bile zelo zanimive, predavatelji izvrstni. Organizacija je potekala brez zastojev in nepotrebnih čakanj, morda je bilo, prav zaradi aktualnosti in zanimivosti tem, malo premalo časa za razpravo. Nekoliko me je zmotilo le podeljevanje priznanj ob koncu drugega dne, ko je večina udeležencev že zapustila prizorišče. Mislim, da si ljudje in organizacije, ki prejmejo taka priznanja, zaslužijo polno dvorano in slovesen trenutek. Hvala organizatorjem za uspešno izpeljane Dneve Socialne zbornice Slovenije.«


Romana Trpin, direktorica VDC Novo mesto

 

 

»Čestitam Socialni zbornici Slovenije in vsem njenim strokovnim delavcem za odlično organizacijo in izvedbo Dnevov socialne zbornice. Izbor tem, ki nagovarjajo na aktualno problematiko na področju dela socialnega varstva je bil zelo primeren času. Vsem, katerim je osnovno poslanstvo delo z najranljivejšo populacijo v naši družbi, nam takšni dogodki dajejo prepotrebno motivacijo za delo v bodoče. Še enkrat iskrene čestitke in vse dobro Socialni zbornici Slovenije.«


Tomaž Lenart, direktor Doma Nine Pokorn Grmovje

»Jubilejni XXV. Dnevi Socialne zbornice Slovenije so udeležencem ponudili pester program dogajanja. Vsakoletni dogodek poleg aktualnih vsebin iz različnih področij socialnega varstva ponudi predvsem možnost povezovanja in sodelovanja stroke socialnega varstva: povezovanja za doseganje skupnih ciljev in uresničevanje skupnih vrednot ter sodelovanja za boljše delo in razvoj. Ob jubileju se je obeležilo posebne dosežke posameznikov, ki so v preteklosti največ prispevali k delovanju Socialne zbornice Slovenije, druženje vseh udeležencev pa predstavlja temelj za nadaljevanje poslanstva zbornice v prihodnje.«

Anja Osojnik, direktorica CSD Ljubljana


Delovni otoček, z naslovom »Zdržnost in prihodnost institutov osebnega asistenta in družinskega pomočnika – kaj pravi praksa?« je potekal v presenetljivo usklajenih predstavitvah, razmišljanju in razpravi posameznih sodelujočih, neglede na to, da so bili udeleženci delovnega otočka predstavniki zelo različnih tako vladnih, kot nevladnih struktur v državi. Izluščilo se je spoznanje, da je trenutna ureditev obeh institutov neprimerljiva ter da povzroča diskriminacijo tako med uporabniki storitev, kakor tudi med izvajalci te storitve. Poudarjeno je bilo tudi, da je potrebno institut družinskega pomočnika v prihodnje urejati v skladu z veljavno delovno pravno zakonodajo in da se tega instituta, ki je bil v času uveljavitve dobrodošel zaradi različnih razlogov, ne more in ne sme brez temeljite evalvacije in na njeni podlagi razprave umestiti v novo nastajajočo zakonodajo.


Mateja De Reya, direktorica Zveze Sožitje


 
Arhiv
bottom of page