top of page

Novice

Socialni izziv

Spoštovane članice in člani Socialne zbornice Slovenije.


Socialni izziv je strokovni bilten, v katerem objavljamo prispevke članic in članov zbornice. Objavljamo različne vrste besedil:

‒ članke (izvirne, pregledne, strokovne);

‒ polemike, diskusije in mnenja;

‒ različna poročila o raziskavah, projektih, inovativni praksi;

‒ eseje o etičnih, političnih, tehničnih vprašanjih;

‒ opise izkušenj;

‒ zapise o strokovnih, znanstvenih srečanjih.


V pripravi je nova številka strokovnega biltena Socialni izziv, ki bo namenjena vsem aktualnim vsebinam s področja socialnega varstva. Pandemija covid-19 je še vedno med nami, zato se bomo tudi letos osredotočili na to tematiko. V prispevkih predstavite izkušnje s pandemijo pri organizaciji dela, nove prakse in pristope pri delu z uporabniki ter odzive na spremembe.


Članice in člani, vabimo vas, da s svojimi prispevki obogatite letošnjo številko Socialnega izziva. Vaše prispevke pošljite na e-naslov: info@szslo.si najkasneje do 30. 7. 2021.


Hkrati vas prosimo, da vsi zainteresirani avtorji in soavtorji do 15. 6. 2021 o naslovu oziroma temi prispevka, obvestite članico Uredniškega odbora, mag. Urško Borišek Grošelj, e-naslov: urska.borisek@szslo.si.


Objava prispevka se upošteva pri napredovanju v nazive v skladu s 14. členom (točka č 2) Pravilnika o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive (Ur. l. RS, št. 107/00, 31/01 in 88/01).


Več informacij o pripravi članka si lahko ogledate v Navodilih in priporočilih za izdelavo prispevka v Socialnem izzivu, ki so objavljena na spletni strani zbornice (www.szslo.si/publikacije).


Lepo vas pozdravljamo,

Uredniški odborArhiv
bottom of page