top of page

Novice

6. Socialni klub na temo Priprava novega nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2021/27

Dne 23. 6. 2020 je bil izveden 6. Socialni klub na temo Priprava novega nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2021-2027. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/13), ki je ključni nacionalni strateški dokument za razvoj sistema socialnega varstva v Sloveniji, se izteče leta 2020.


Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) poteka postopek priprave novega nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2021-2027. Z namenom vključitve čim večjega števila deležnikov oziroma širše strokovne javnosti v nastajanje novega nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2021-2027 je Socialna zbornica Slovenije na predlog MDDSZ dne 23. 6. 2020 izvedla 6. Socialni klub. Razpravo so kot govorniki sooblikovali mag. Ružica Boškić, sekretarka na MDDSZ; Jasmina Rosić iz Inštituta RS za socialno varstvo, Helena Bezjak Burjak, predstavnica Skupnosti CSD Slovenije; mag. Suzana Puntar, predsednica Sekcije socialno varstvenih programov; mag. Melita Zorec, predstavnica Skupnosti socialnih zavodov Slovenije; Slavko Bolčevič, podpredsednik delovne skupine za pripravo kriterijev za uvrščanje uporabnikov v kategorije oskrbe pri zbornici; Brane But, predstavnik zbornice v delovni skupini za pripravo predloga NPSV 2021-2027 na MDDSZ.


Socialni klub je tokrat moderiral mag. Nace Kovač, predsednik Socialne zbornice Slovenije v sodelovanju z mag. Ružico Boškić. Govorniki oziroma razpravljavci in udeleženci so pohvalili pristop pristojnega ministrstva, da se pri pripravi novega nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2021-2027, vključi čim širši krog strokovne javnosti.


Zbir vseh predlogov in pobud deležnikov za pripravo novega nacionalnega programa socialnega varstva bodo obravnavani na Strokovnem svetu zbornice in nato kot skupen dokument posredovani na MDDSZ.
Arhiv
bottom of page