top of page

Novice

OBISK MINISTRA JANEZA CIGLERJA KRALJA

Janez Cigler Kralj, minister in mag. Cveto Uršič, državni sekretar iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, sta se dne 15. septembra 2021, odzvala na povabilo Upravnega odbora Socialne zbornice Slovenije in v okviru delovnega srečanja s predstavniki Socialne zbornice Slovenije spregovorila o zahtevnih temah na kompleksnem področju socialnega varstva.


Po uvodnih besedah ministra, je Mirjana Česen, gostiteljica in predsednica upravnega odbora zbornice, k besedi povabila mag. Naceta Kovača, predsednika Socialne zbornice Slovenije, ki je pozdravil navzoče in izpostavil, da so teme, ki bodo predstavljene v nadaljevanju pomembne za razvoj celotnega sistema socialnega varstva.


V nadaljevanju je predsednica upravnega odbora podala vsebino delovnega srečanja in k besedi povabila predstavnike, ki so izpostavili posamezne teme: Vloga Socialne zbornice Slovenije in sodelovanje z MDDSZ, Javna pooblastila Socialne zbornice Slovenije, Zakon o dolgotrajni oskrbi, Socialni vidik domov za starejše občane, Financiranje socialnovarstvenih programov, Pomanjkanje kadra na centih za socialno delo z nadaljevanjem procesa reorganizacije in negativno medijska podoba centrov za socialno delo.


Ob zaključku srečanja se je Janez Cigler Kralj, minister zahvalil za povabilo, podal vsebinske odgovore na izpostavljene teme ter poudaril nujnost tesnega sodelovanja med ministrstvom in zbornico, kot stroko.


Sklepna ugotovitev vseh prisotnih je bila, da so tovrstna srečanja v prihodnje ključna za razvoj in povezovanje vseh akterjev na področju socialnega varstva.


Komentar


Arhiv
bottom of page