top of page

Novice

Posvet o dolgotrajni oskrbi - med politiko in izvajalci ter uporabniki in svojci

6. maja 2024 je v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije v organizaciji Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide na pobudo Socialne zbornice Slovenije, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, Skupnosti varstveno delovnih centrov Slovenije, Skupnosti organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Slovenije, Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ter Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo odvil posvet, katerega namen je bil pregled aktualnega stanja na področju uvajanja novega sistema dolgotrajne oskrbe in oblikovanje rešitev za učinkovito implementacijo veljavne zakonodaje in podzakonskih aktov.


Do podrobnih informacij o dogodku lahko dostopate s klikom naslednjo povezavo:Comments


Arhiv
bottom of page