top of page

Novice

Posvet Sekcije za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije v Sloveniji

Sekcija za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije v Sloveniji, ki deluje pod okriljem Socialne zbornice Slovenije, v okviru mednarodnih dnevov boja proti nasilju nad ženskami organizira posvet na temo »Soustvarjanje rešitev in odgovorov na aktualne izzive in potrebe na področju prepoznavanja in preprečevanja nasilja«. V okviru strokovnega srečanja bomo naslavljali problematiko, ki se pojavlja v primerih kršitev prepovedi približevanja, opozorili na potrebe po tolmačih v primerih, ko so žrtve in/ali povzročitelji nasilja osebe, ki ne govorijo slovenskega jezika in izzivih, ki se pojavljajo pri izvajanju stikov otrok s partnerjem (povzročiteljem). Prav tako bomo razpravljali o možnostih in tveganjih povezanih s prešolanjem otrok brez soglasja enega od partnerjev, v primerih, ko zaradi konflikta soglasje med partnerjema ni možno in so poti v šolo obremenjujoče za otroka.

Skupaj bomo raziskali tudi, kako postopati v primerih psihičnega nasilja, ki ga je pogosto težko dokazati in kako se v tovrstnih primerih žrtev lahko izogne plačilnemu nalogu, v kolikor prijava nasilja v družini pade, zaradi pomanjkanja dokazov.


Posvet je namenjen strokovnim delavkam/delavcem in strokovnim sodelavkam/sodelavcem, ki delujejo na področju preprečevanja nasilja oz. se pri svojem delu srečujejo z žrtvami nasilja.


Posvet bo potekal v ponedeljek, 27. novembra 2023, v Izobraževalnem centru Socialne zbornice Slovenije, na Ukmarjevi ulici 2, Ljubljana - Rudnik.


Na posvetu bodo sodelovali naslednji govorniki/govornice:

  • Breda Božnik, predsednica Socialne zbornice Slovenije/Vilko Kolbl, mag., generalni sekretar zbornice

  • predstavnik/predstavnica, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

  • predstavnik/predstavnica, Ministrstva za pravosodje

  • predstavnik/predstavnica, Ministrstva za notranje zadeve;

  • predstavnik/predstavnica, Inšpektorata RS za šolstvo.

Lepo vabljene/vabljeni k prijavi na dogodek. Udeležba na posvetu je brezplačna. Prijave se zbirajo do zapolnitve mest. Dodatne informacije o dogodku lahko pridobite na naslednjih kontaktih: Katja ŠTUCIN univ. dipl. soc. del., tel.: 01 292 73 22, faks: 01 292 73 11, e-pošta: katja.stucin@szslo.si.
Comments


Arhiv
bottom of page