top of page

Novice

Svetovni dan socialne pravičnosti

20. februarja obeležujemo svetovni dan socialne pravičnosti. Ta dan je namenjen ozaveščanju družbe o problemih revščine, brezposelnosti, neenakosti med spoloma in socialne izključenosti. Gre za zagotavljanje enakih pravic vsem družbenim skupinam, vključno z migranti. Socialna pravičnost je sistem, ki temelji na enakosti in solidarnosti. V ospredju je dejstvo o tem, da imamo kot ljudje določene osnovne pravice, ki naj bi jih okolje v katerem živimo zagotavljalo.


Tema letošnjega svetovnega dne socialne pravičnosti je »Premagovanje ovir in ustvarjanje priložnosti za socialno pravičnost«. Na današnji dan pod okriljem Organizacije združenih narodov potekajo številne akcije, katerih namen je spodbujanje dialoga med državami članicami, mladimi, socialnimi partnerji, civilno družbo in drugimi deležniki o ukrepih, ki so potrebni za odpravo neenakosti in reševanje konfliktov. Pri OZN izpostavljajo, da je kljub številnim krizam še veliko neizkoriščenih virov in priložnosti za krepitev socialne pravičnosti in izboljšanje življenjskih razmer za vse, ter delovnih razmer za aktivno prebivalstvo, s posebnim poudarkom na zelenem, digitalnem gospodarstvu, oskrbnem gospodarstvu ter s poudarkom na mladih, ki naj bodo aktivni partner dialoga.Comentários


Arhiv
bottom of page