top of page

Novice

Vodstvo Socialne zbornice Slovenije v Pomurju

4. aprila 2022 je v Gornji Radgoni potekalo delovno srečanje vodstva Socialne zbornice Slovenije z župani, direktorji socialnovarstvenih organizacij in drugimi deležniki Pomurske statistične regije.

Srečanje je potekalo s ciljem prepoznave aktualnih potreb v lokalnem okolju in potreb po sistemskemu pristopu ter nujnosti večjega povezovanja na regijskem nivoju za krepitev stroke in uresničevanje socialne politike v državi.


Namen delovnega srečanja je bila predstavitev Socialne zbornice Slovenije v novi sestavi in predstavitev programa za delo, prepoznava aktualnih potreb, izmenjava stališč, pobud in drugih odprtih vprašanj s področja socialnega varstva v lokalnem okolju, z namenom oblikovanja skupnih stičišč za potrebno nadaljnjo obravnavo na področju socialnega varstva v RS.


Novoizvoljena predsednica Socialne zbornice Slovenije, Breda Božnik je poudarila, da je za reševanje in odločitve za na nadaljnje ukrepanje nedvomno pomembno usklajeno sodelovanje, in to ne samo na državni ravni, ampak tudi med izvajalci in predstavniki lokalne skupnosti, da bodo v sodelovanju z resornimi ministrstvi in uporabniki prispevali svoj delež pri življenju in strokovnem delu v prihodnje.


Ob tej priložnosti je v parku, ob Domu za starejše Gornja Radgona, v znak povezovanja in spomina, bilo zasajeno drevo zbornice »ginko«. Drevo so zasadili mag. Carmen Šeruga, ambasadorka zbornice ter Breda Božnik, predsednica in Vilko Kolbl, mag., generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije.


Drevo na Kitajskem častijo kot drevo spoznanja. Za izvlečke iz listov ginka in posamezne sestavine je potrjeno, da spodbujajo prekrvavitev možganov, preprečujejo poškodbe zaradi prostih radikalov, izboljšujejo spomin in zavirajo napredovanje Alzheimerjeve bolezni.


Istega dne je pred delovnim srečanjem potekala tudi konstitutivna seja Upravnega odbora Socialne zbornice Slovenije, na kateri je bila za predsednico upravnega odbora v mandatnem obdobju 2022 - 2026 imenovana ddr. Marija Ovsenik, ki je na Skupščini Socialne zbornice Slovenije, ki je potekala 22. marca 2022, prejela največje število glasov. Izmed ostalih članov upravnega odbora je bil za podpredsednika upravnega odbora izvoljen Matjaž Juhart. Obema iskreno čestitamo in jima želimo uspešno delo.


Comments


Arhiv
bottom of page