top of page

 

 

 

 

 

 

 

"Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS"

Projekt »Več in še več o demenci: programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju« sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje, v partnerskem konzorciju z Domom starejših Rakičan, Splošno bolnišnico Murska Sobota, Zdravstvenim domom Novo mesto, Zdravstvenim domom Murska Sobota in Zavodom za pomoč družini na domu Vitica, Gornja Radgona, bo na osnovi inovativno in multidisciplinarno pripravljenega programa krepil transfer znanja in ključnih poklicnih kompetenc strokovnih delavcev in sodelavcev v verigi oskrbe za osebe z demenco v institucionalnih in domačih okoljih. Struktura programa izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence glede na aktivnosti zaobjema aspekte socialnega dela, aspekte psihiatrije, aspekte nevrologije, aspekte zdravstvene stroke na primarni ravni, socialno gerontološke aspekte, institucionalno okolje varstva starejših, pomoč družini na domu oziroma socialno oskrbo ter skupine za samopomoč in prostovoljci.

 

NOSILEC PROJEKTA: 

Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

 

PROJEKTNI PARTNERJI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČAS TRAJANJA PROJEKTA:
 

7. 8. 2017 – 15. 11. 2018 

NAMEN PRROJEKTA IN PROJEKTNE AKTIVNOSTI: 

 

Temeljni cilj programa je izvedba programa izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v vseh slovenskih statističnih regijah, kjer bomo prehajali od regije z najvišjo vrednostjo indeksa razvojne ogroženosti (IRO) do regije z najnižjo vrednostjo tega indeksa, kar je strateško in razpisno izhodišče Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. 

Struktura programa izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence glede na aktivnosti zaobjema aspekte socialnega dela, aspekte psihiatrije, aspekte nevrologije, aspekte zdravstvene stroke na primerni ravni, socialno gerontološke aspekte, institucionalno okolje varstva starejših, pomoč družini na domu oziroma socialno oskrbo ter skupine za samopomoč in prostovoljci. 

 

Ciljne skupine v programu so:

  1. osebe, ki so (ne)posredno v stiku z dementno osebno v institucionalnem in/ali v domačem okolju, ter se delijo na dve podskupini in sicer strokovne delavce in sodelavce v verigi oskrbe za osebe z demenco pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev za starejše – institucionalno varstvo v domovih za starejše in socialna oskrba na domu, ki jo izvajajo domovi za starejše. Druga podskupina so neformalni oskrbovalci in drugi deležniki v verigi oskrbe za osebe z demenco v domačem okolju; 

  2. strokovni delavci, sodelavci in laiki oziroma nestrokovnjaki oziroma t.i. trenerji, ki bodo svoja znanja prenašali na ostale, vodili skupine za samopomoč in prostovoljce; 

  3. laiki oziroma nestrokovnjaki, kamor uvrščamo osebe z demenco in njihove svojce, prostovoljce ter predstavnike nevladnih organizacij s tega področja.

 

INFO:

 

Vilko KOLBL, mag., generalni sekretar

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6,

9000 Murska Sobota, Slovenija

https://www.sb-ms.si/

Zdravstveni dom Murska Sobota

Grajska ulica 24

9000 Murska Sobota

http://www.zd-ms.si/

Zdravstveni dom Novo mesto

Kandijska cesta 4

8000 Novo mesto, Slovenija

https://zd-nm.si/

Dom starejših občanov Rakičan

Ulica dr. Vrbnjaka 1

9000 Murska Sobota, Slovenija

http://www.ds-rakican.com/

Zavod za pomoč družini na domu Vitica, Gornja Radgona, so.p.

Partizanska cesta 15

9250 Gornja Radgona, Slovenija

http://www.vitica.si/

Please reload

Več in še več o demenci: programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju

Projektne novice
All Videos

All Videos

Watch Now