top of page

Za ljudi!

meeting-n-events-16x9-2000x.jpg

Častni pokrovitelj XXVIII. Dnevov Socialne zbornice Slovenije je

Luka Mesec*,

minister na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

XXVIII. DNEVI SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE
22. in 23. september  2022
HOTEL HABAKUK, MARIBOR

Socialna zbornica Slovenije bo kot osrednje strokovno združenje v socialnem varstvu v dneh 22. in 23. septembra 2022, v Hotelu Habakuk, Maribor, organizirala tradicionalni, letni dogodek – XXVIII. Dneve Socialne zbornice Slovenije, z naslovom »Od besed k dejanjem: Vključujoče kreiranje boljše prihodnosti v socialnem varstvu«.

Obdobje zadnjih let je na področje socialnega varstva prineslo obilo sprememb in s tem novih izzivov. Tako je bil v letošnjem letu sprejet dolgo pričakovani Zakon o dolgotrajni oskrbi, priča pa smo bili tudi spremembam druge zakonodaje, z namenom reševanja pomembnih družbenih vprašanj in potreb različnih ciljnih skupin. Stroka v socialnem varstvu je bila v procesu kreiranja sprememb, kljub številnim obljubam s strani zakonodajalca pogosto preslišana, zato je namen tokratnega osrednjega dogodka Socialne zbornice Slovenije zagotovitev prostora za oblikovanje možnih rešitev in zagotavljanje večje vključenosti stroke pri kreiranju zakonodajnih sprememb, ki pomembno vplivajo tako na življenja uporabnikov, kot tudi na zaposlene v socialnem varstvu. Čas je za udejanjanje skupnih rešitev za boljše socialno varstvo v prihodnosti.

 

Kompleksnost in aktualnost tematik, ki jih bomo obravnavali na letošnjih XXVIII. Dnevih Socialne zbornice Slovenije, Vas vabita in nagovarjajta, da ob tej priložnosti, v fazi načrtovanja zakonodajnih sprememb na področju socialnega varstva, oblikovanja smernic za nadaljnje delo, skupaj z vabljenimi gosti, govorniki in udeleženci sooblikujete strokovna stališča, usmeritve in predloge za delo in strokovni razvoj v spreminjajočih se okoliščinah sedanjega časa. Zato bodimo del »skupnega« glasu prizadevanj zbornice in prakse socialnega varstva s sloganom, ki se glasi: »Za ljudi«.

 

Veselimo se skupnega soustvarjanja letošnjega strokovnega srečanja! 

habakuk-velika-dvorana-2000x700.jpg
PROGRAM

PROGRAM**

22. 9. 2022 - PROGRAM PRVEGA DNE XXVIII. DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

9.00 – 9.30

Sprejem udeležencev in registracija 

9.30

OTVORITEV XXVI. DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE in PLENARNA PREDAVANJA

9.30 – 9.40

Breda Božnik, predsednica Socialne zbornice Slovenije

Pozdravni nagovor

9.40 - 9.50

Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Pozdravni nagovor

9.50 – 10.00

v. Jožef Ciraj, pooblaščeni minister v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije 

Uvodni govor

10.00 – 10.15

mag. Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora Republike Slovenije 

Uvodni govor

10.15 – 12.30

PLENARNA PREDAVANJA

10.15 – 11.00

Barbara Žvokelj, veleposlanica - vodja Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri OZN, OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju

Mednarodne organizacije na področju socialnega varstva: prispevek Slovenije - prispevek Sloveniji  

11.00 – 11.45

dr. Biljana Zekavica, pomočnica ministrice, Ministrstvo za delo, zaposlovanje, veterane in socialne zadeve Republike Srbije 

Delo z družino in rejniške družine v Republiki Srbiji 

11.45 – 12.30

prim. doc. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med., spec. epid., predstojnica OE Celje, Nacionalni inštitut za javno zdravje in namestnica vodje posvetovalne Skupine za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2

Strokovne usmeritve soočanja s COVID-19 v prihodnje 

13.00 – 14.30

ODMOR ZA SKUPNO KOSILO

DELOVNI OTOČKI

14.30 – 16.00

DELOVNI OTOČEK I.

DELOVNI OTOČEK II.

DELOVNI OTOČEK III.

Pasti in priložnosti Zakona o dolgotrajni oskrbi 

Moderatorka: mag. Vesna Šiplič Horvat, članica Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije,

koordinator: Mihael Markoč, Strokovna služba Socialne zbornice Slovenije

 • Aleksandra Lah Topolšek, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje  

 • Andrej Grdiša, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 • Denis Sahernik, Skupnost socialnih zavodov Slovenije 

 • dr. Alenka Oven, Inštitut za dolgotrajno oskrbo

 • Laura Perko, Sekcija za socialno oskrbo na domu Socialne zbornice Slovenije 

 

Izobraževanje za socialno varstvo in usposabljanje kadrov za vstop na trg dela (pripravništvo) 

Moderator: dr. Nikolaj Lipič, član Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije,

koordinator: Nebojša Golić, Strokovna služba Socialne zbornice Slovenije

 • doc. dr. Liljana Rihter, Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani

 • dr. Danica Železnik, Fakulteta za zdravstvo in socialne vede Slovenj Gradec  

 • Marjana Bravc, Center za socialno delo Maribor

 • Nino Ornik, predstavnik študentov 

Zakon o osebni asistenci - odprta vprašanja in različni načini implementacije v praksi 

Moderator: Matjaž Juhart, podpredsednik Upravnega odbora Socialne zbornice Slovenije, 

koordinatorka: Vesna Maletič, Strokovna služba Socialne zbornice Slovenije

 • mag. Andrejka Znoj, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide 

 • Dane Kastelic, Državni svet Republike Slovenije

 • Mateja De Reya, Zveza Sožitje 

 • Spomenka Valušnik, Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju "Vesele nogice"

16.00 – 20.00

ODMOR - Prosto za hotelsko ponudbo

VEČERJA IN ZABAVNI PROGRAM Z GLASBO - Podelitev nagrad Socialne zbornice Slovenije 

od 20.00 dalje

SZBled2020_-154.jpg

23. 9. 2022 - PROGRAM DRUGEGA DNE XXVIII. DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

8.00 – 8.30

Registracija udeležencev

8.30 – 8.45

Breda Božnik, predsednica Socialne zbornice Slovenije

Pozdravni nagovor

mag. Aleš Vičič, poslovni in športni psiholog

Kako naj vodja motivira sebe?  

8.45 – 9.30

DELOVNI OTOČKI

9.30 – 11.00

DELOVNI OTOČEK IV.

DELOVNI OTOČEK V.

DELOVNI OTOČEK VI.

Sodobni pristopi dela z osebami s posebnimi potrebami v VDC, CUDV in drugih posebnih zavodih 

 

Moderatorka: Mirjana Česen, članica Upravnega odbora Socialne zbornice Slovenije;

koordinatorka: mag. Urška Borišek Grošelj, Strokovna služba Socialne zbornice Slovenije

 • mag. Mateja Jenko PašMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • dr. Špela Režun, Varstveno delovni center Zasavje 

 • Dalja Pečovnik, Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem 

 • Petra Hameršak, Socialno varstveni zavod Hrastovec 

Izgorelost - pasti našega uma ali realnost? 

 

Moderator: Irena Ceglar, članica Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije;

koordinatorka: Eva Križnar, Strokovna služba Socialne zbornice Slovenije

 • prof. dr. Eva Boštjančič, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 

 • dr. Ditka Vidmar, Nacionalni inštitut za javno zdravje 

 • mag. Asja Dominko, specialistka EFT

 • Ivica Lozar, Dom starejših občanov Metlika 

 

Rejništvo - področna problematika in sodobne rejniške družine 

 

Moderatorka: Tatjana Milavec, članica Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije;

koordinator: Nebojša Golić, strokovna služba Socialne zbornice Slovenije

 • Peter Stefanoski, Socialna inšpekcija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat Republike Slovenije za delo  

 • Uršula Ješe, Center za socialno delo Ljubljana, Enota Moste - Polje 

 • Darko Krajnc, Rejniško društvo Slovenije 

 • Darinka Židov, rejnica (prejemnica priznanja za dolgoletno in uspešno izvajanje rejniške dejavnosti v letu 2021)

11.00 – 11.30

ODMOR S PRIGRIZKOM

11.30 – 12.30

12.30 – 12.45

PODELITEV VERIFIKACIJSKIH LISTIN

 

mag. Barbara Goričan, v.d. generalnega direktorja Direktorata za socialne zadeve, MDDSZ

Vilko Kolbl, mag., generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije

 

OBLIKOVANJE ZAKLJUČKOV XXVIII. DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

dr. Suzana Oreški, predsednica Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije 

ZAKLJUČEK XVIII. DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

12:45 – 13:00

Tadej Poberžnik, podpredsednik Socialne zbornice Slovenije 

Zaključni govor 

   * Častno pokroviteljstvo v usklajevanju.

 ** Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

LOKACIJA
swimming.jpg
PRENOČIŠČE IN NAMESTITEV

 

Nastanitev je možna v HOTELU HABAKUK 4S, HOTELU HABAKUK 4* ali HOTEL PIRAMIDA 4* ali HOTELU OREL 3*. Rezervacijo in plačilo hotela uredite sami z booking službo hotela, do četrtka, 31. avgusta 2022. Po tem datumu bodo sobe na voljo po rednih cenah. Kontakt za rezervacije in plačilo stroškov hotela je booking služba hotela Habakuk, tel.: 02 234 44 82, e-pošta: booking@termemb.si. Turistična taksa: 2,50 € po osebi na dan, prijavnina: 1,00 € na rezervacijo. Pri rezervaciji se obvezno sklicujte na rezervacijsko kodo »Dnevi Socialne zbornice«.

 

Hotel je sodobno urejen, prijeten za delo in bivanje. Cena vključuje:

 • nastanitev v izbranem tipu sobe z zajtrkom,

 • neomejeno kopanje (velja izključno za bazene hotela Habakuk), 

 • brezplačni brezžični internet,

 • ugodnosti pri nakupu dodatnih storitev: masaže, izbrane jedi in pijače.

Prihod v sobo (check in) je možen ob 15. uri na dan prihoda. Na dan odhoda (check out) mora biti soba izpraznjena do 11. ure.​

Ponudba za udeležence XXVIII. Dnevov Socialne zbornice Slovenije

Navedena ponudba se nanaša na ceno storitve nočitev z zajtrkom za 1 osebo. 

V ceno nastanitve ni vključena parkirnina, ki znaša za goste hotela 5  na vozilo, na dan. 

Ostalim udeležencem so na voljo parkirni prostori pred hotelom, ki so v lasti Občine Maribor. 

KOTIZACIJA

KOTIZACIJA

Kotizacija vključuje stroške organizacije in izvedbe dogodka, gradivo, potrdilo o udeležbi, osvežitev med odmori in kosilo. Plačate jo na podlagi računa, ki vam ga bomo izstavili najkasneje v 8. dneh po izvedbi dogodka. V kolikor se strokovnega posveta udeležite le en dan, znaša kotizacija 75 % celotne kotizacije.

Individualni člani zbornice             € 145,00 + DDV

 

Udeleženci kolektivnih članov      € 175,00 + DDV

 

Drugi                                                     € 195,00 + DDV

 

Upokojenci, študenti,                         € 70,00 + DDV

brezposelni in prejemniki

verifikacij           

UGODNOSTI

Izkoristite ugodnost prvih prijav. Bodite med prvimi!

Prvih 10 prijavljenih udeležencev na XXVIII. Dneve Socialne zbornice Slovenije (na oba dneva) se dogodka udeleži po posebni, promocijski ceni. Popust za individualne člane zbornice znaša 35,00 €, za kolektivne člane 20,00 €, pri čemer velja popust le za enega udeleženca iz iste organizacije.

 

Popust prvih prijav velja izključno za člane Socialne zbornice Slovenije. Popusta prvih prijav ne morejo koristiti upokojenci, študenti, brezposelni in prejemniki verifikacijskih listin.

 

Skupinski popust

Ob prijavi 3 udeležencev iz iste organizacije, vam kotizacijo za 4. udeleženca podarimo (3+1 gratis). Gratis kotizacija velja za nižjo ceno kotizacije strokovnega posveta.

 

Ugodnosti se med seboj ne seštevajo!

PRIJAVA

PRIJAVA

Zaradi nemotenega spremljanja programa dnevov zbornice prosimo gluhe, naglušne in gluhoslepe, da nas obvestijo o potrebi po tolmaču slovenskega znakovnega jezika in rezervaciji sedežev v prvih vrstah konferenčne dvorane. Hkrati vljudno prosimo tudi vse slepe in slabovidne ter ostale invalide, ki potrebujejo spremstvo od vhoda hotela do konferenčne dvorane, da nas obvestijo o morebitni potrebi po spremljevalcu.

 

Z vstopom v prostor, kjer se bodo odvijali XXVIII. Dnevi Socialne zbornice Slovenije soglašate z opredeljenimi pogoji. Fotografiranje in/ali snemanje poteka skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES. Fotografije in posnetki dogodka bodo objavljeni na spletni strani www.szslo.si in na zborničnem profilu Facebook. Fotografije se lahko uporabijo tudi za pripravo zbornika ali za namene promocije v različnih oblikah. Fotografije se bodo nanašale na dogodek in ne na posamezne udeležence.

Rok za prijavo je najkasneje do 15. septembra 2022.

 

Za morebitne dodatne informacije o dogodku smo vam na voljo na naslednjih kontaktih: 01/292 73 17 ali meri.rozac@szslo.si.

bottom of page