top of page

Zaključni strokovni posvet z mednarodno udeležbo
''Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov''

 

KDAJ?

10. in 11. maj 2018

KJE?

Hotel Slon,
Slovenska cesta 34,

1000 Ljubljana

 

Program

Vljudno Vas vabimo, da se nam pridružite na omenjenem srečanju, na katerem bomo predstavili intelektualne rezultate projekta in druge učinke projektnih aktivnosti.

 

Pridobili boste najnovejše informacije z nekaterih, trenutno najbolj aktualnih področij integracije s področja socialnega varstva v povezavi s tujimi praksami in koncepti ter dobili vpogled v pripravo in razvoj določenih dokumentov, aktivnosti in storitev ki jih pripravljajo ter izvajajo strokovnjaki iz tujine na sorodnih področjih. Hkrati oa bo strokovni posvet v čudovitem in sproščujočem okolju Hotela Slon ponujal možnost srečanja s strokovnimi kolegi  s področja integracije migrantov iz cele Slovenije. 

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

PRIJAVA

KOTIZACIJA: Strokovni posvet je BREZPLAČEN, zato za udeležbo ni potrebno plačati kotizacije.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do ponedeljka 7. maja 2018. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije.

VREDNOTENJE: Strokovni posvet je verificiran in točkovan z 1 točko.  

*Pridružujemo si pravico do spremembe programa.

KONTAKTNA OSEBA:

 

Petra Jalšovec, mag. soc. del.,

tel.: 01 292 73 16,

faks: 01 292 73 11,

e-pošta: petra.jalsovec@szslo.si

POGOJI PRIJAVE:

Po zaključku prijavnega roka  boste dobili obvestilo glede vaše udeležbe v programu usposabljanja.
 

S prijavo dovoljujete, da Socialna zbornica Slovenije vaše osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7. 6. 2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

 

S prijavo se obvezujete, da nas boste o neudeležbi pisno obvestili na naš e-naslov: petra.jalsovec@szslo.si najkasneje do torka, 8.  maja 2018, do 12. ure in na ta način sprostil rezervacijo in omogočili udeležbo drugim interesentom.

 

S prijavo se strinjate, da lahko organizator izobraževanja naredi avdio in video posnetke predavanj ter fotografije dogodka in jih objavi na spletni ter Facebook strani ter uproabi za trajnost in diseminacijo rezultatov.

Potek prvi dan, 10. 5. 2018

Potek drugi dan, 11. 5. 2018

Hotel Slon,
Slovenska cesta 34,

1000 Ljubljana

KONTAKT:

SOCIALNA ZBORICA SLOVENIJE

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 16

LOKACIJA
bottom of page