top of page

Izobraževanje s področja koncesij,  javnega naročanja in varstva osebnih podatkov

PREDAVATELJICI
KDAJ?

Sreda, 24. oktober 2018

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Seminar je razdeljen na tri ključna področja in sicer koncesije, javno naročanje in varstvo osebnih podatkov. V prvem delu bodo torej predstavljene dileme urejenosti koncesij, ker se je v praksi pojavila vrzel zaradi zakonske neurejenosti in pomanjkljivega povezovanja javnega naročanja s podeljevanjem koncesij.

Najobsežnejši del seminarja je namenjen javnemu naročanju. Ker se naročniki pogosto znajdejo v težkem položaju ob vlaganju zahtevkov za revizijo, bodo predstavljene vse ključne odločitve Državne revizijske komisije v letošnjem letu, s poudarkom na aktualni problematiki in predlogi rešitev. Na področju javnega naročanja bo ključna seznanitev udeležencev z novostmi na področju elektronskega javnega naročanja, predstavitve ZJN-3A ter novega pristopa na področju javnih naročil gradenj zaradi uveljavitve novega Gradbenega Zakona (Uradni list RS, št. 61/17in 72/17 – popr.), Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) in Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).

Program izobraževanja je pripravljen tako, da bo lahko vsak udeleženec po zaključenem izobraževanju zmožen samostojno izvesti ustrezen postopek javnega naročanja, oziroma se prijaviti na različna javna naročila. Zadnji del izobraževanja zajema predstavitev novosti na področju varstva osebnih podatkov.

Seminar je namenjen javnim uslužbencem, ki se operativno ukvarjajo s koncesijami ali postopki oddaje evidenčnih in javnih naročil za potrebe naročnikov ali varstvu osebnih podatkov in predstavnikom ponudnikov, ki želijo izboljšati svoje znanje na področju koncesij, javnega naročanja in varstva osebnih podatkov. 

Predavatelji

 

Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav.

Nekdanja predsednica Državne revizijske komisije, po odstopu je začela pot svetovalke na področju javnega naročanja in pripravi projektov za črpanje evropskih sredstev. V zadnjem času se ukvarja predvsem z evropskimi projekti, s sistemi predpristopne pomoči na območju Balkana in tudi javnim naročanjem v Republiki Sloveniji. Kar nekaj časa namenja tudi predavanjem, izobraževanjem in delavnicam, na katerih skuša približati pravila javnega naročanja uporabnikom – tako naročnikom kot ponudnikom.

 

mag. Urška Skok Klima, univ. dipl. prav. 

Vodja Sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje, Ministrstvu za javno upravo. Diplomirala je leta 2002 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, nato pa leta 2005 pridobila naziv magister znanosti na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Od leta 2002 je zaposlena v državni upravi, z javnimi naročili se ukvarja že najmanj 10 let, od tega je nekaj let vodila službo, pristojno za javna naročila na Ministrstvu za infrastrukturo in nato na Ministrstvu za pravosodje, od januarja 2015 pa vodi Sektor za sistem javnega naročanja v Direktoratu za javno naročanje Ministrstva za javno upravo. S področja javnega naročanja je avtorica več člankov v zbornikih, soavtorica Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja s komentarjem, soavtorica Priročnika za javno naročanje in predavateljica v okviru različnih predavanj, konferenc in posvetov. 

mag. Janez Topolšek, magister znanosti s področja regionalnega planiranja

Več kot 13 let delovnih izkušenj s področja izvajanja evropske kohezijske politike ter priprave in vodenja investicijskih projektov, priprave zakonskih in podzakonskih aktov, pravilnikov, navodil, priročnikov, vodenje postopkov javnih razpisov, javnih pozivov in postopkov javnih naročil, priprava in izvajanje razvojnih programov, izvedbe pogajanj s partnerji v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja ter izvajanje kohezijske in regionalne politike v Sloveniji.

Dean Starc, mag. poslovnih ved

Strokovnjak s področja javnega naročanja. Z javnim naročanjem se ukvarja 8 let. Izpeljal je že več kot 100 javnih naročil in 200 evidenčnih naročil. Deluje kot samostojni svetovalec v postopkih javnega naročanja. S strani Uradnega lista RS je dne 5.10.2017 prejel certifikat o pridobitvi dodatne kvalifikacije - strokovnjak za oddajo javnih naročil v RS.

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS, univ. dipl. soc. del. 

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

 

Prijava

 

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 19. oktobra 2018

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

LOKACIJA

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

bottom of page