top of page
KDAJ?

četrtek, 9. marec 2017,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Vsi ljudje imamo enake pravice, vendar pa ni vsem omogočeno njihovo enakovredno uveljavljanje. Osebe pod skrbništvom nimajo (več) svobodne izbire, prepogosto niti o osebnih odločitvah, kot je izbira, kako in kje bodo živeli ter s kom, pa čeprav z namenom, da bi jih zaščitili in jim nudili najboljše, na kar opozarja tudi odločba Ustavnega sodišča z dne 26. 6. 2015. CSD mora zato voditi ukrepe skrbništva po jasno določenih pravnih postopkih, ki varujejo posameznika in njegove družinske člane ter skrbnike, tudi pred pomočjo CSD, ki bi lahko bila uporabljena v njihovo škodo (negativne pravice). Ljudje nismo enaki, ampak različni, zakon pa kljub temu določa, katere so tiste razlike, zaradi katerih o nekaterih posameznikih ali pomembnih vidikih njihovega življenja odločajo skrbniki, čeprav imajo enake pravice. Predlagana nova ureditev na področju skrbništva posameznikom manj določa meje na podlagi pričakovanega povprečja in bolj omogoča lastno postavljanje meja, vendar pa je prav na področju skrbništva v praksi še preveč avtomatizma.

Obseg nesposobnosti za samostojno odločanje ostaja odvisen predvsem od vzroka, ki jo povzroča, čeprav je od posameznika do posameznika praviloma različen celo pri istem vzroku. Institut skrbništva bi moral posamezniku dejansko zagotavljati prav toliko pomoči, kot jo on potrebuje, in samo na tistih področjih življenja oziroma v zadevah, kjer jo potrebuje. Odrasla oseba, ki sama ne more poskrbeti za vse svoje pravice in koristi, kljub temu ostaja avtonomen subjekt, ki mu moramo omogočiti, da v okviru svojih sposobnosti oblikuje življenje po lastnih željah in predstavah. Temu se v zakonodaji in predlagani ureditvi še najbolj približa Institut skrbništva za posebni primer, zato ne čudi, da je v praksi dela CSD tudi najpogosteje uporabljen.

Vendar pa je bilo v inšpekcijskih nadzorih v zadnjem letu ugotovljenih kar precej težav tudi pri delu CSD na področju skrbništva za posebni primer in na nekatera vprašanja, povezana s tem, bomo skupaj iskali možne odgovore na seminarju.

Predavateljica

Stanka Tutta, univ. dipl. sociologinja

PROGRAM
PREDAVATELJ

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 7. marca 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

LOKACIJA
bottom of page