top of page

Novice

Erasmus+ KA2 - Projektni sestanek v Makedoniji

V okviru projekta »Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov« smo med 7. in 10. marcem 2018, v Makedoniji, imeli tretji sestanek projektnih partnerjev.

Na sestanku smo evalvirali pilotne programe izobraževanja, ki smo jih izvedli v Nemčiji, na Hrvaškem in Sloveniji. Dvodnevnega programa izobraževanja in usposabljanja se je v sklopu ciljne populacije udeležilo 99 slušateljev.

Namen sestanka je bil tudi dokončni pregled in oblikovanje projektnih rezultatov: oblikovanje programa poklicnega izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov različnih področij za delo z migranti, posodobitev kataloga znanja za preverjanje strokovne usposobljenosti za strokovne sodelavce na področju dela z migranti, strokovna izhodišča za novo poklicno kvalifikacijo »kulturni mediator«, izdelava vodnik usposabljanja trenerjev/izvajalcev usposabljanja ter oblikovanje in vzpostavitev modela koordinacijske mreže strokovnjakov za integracijo migrantov v sklopu spletne strani.

Ob zaključku projektnega sestanka je bil opravljen rezime dosedanjega dela in sprejet sklep o nadaljnjih korakih.

10. in 11. maja 2018 bo organizirana mednarodna konferenca projektnih partnerjev, kjer bomo med ostalim predstavili vse projektne rezultate.

Arhiv
bottom of page