Novice

»Več in še več o demenci« savinjski regiji

Socialna zbornica Slovenije je uspešno izvedla sedmo in osmo izobraževanje »Več in še več o demenci« in sicer savinjski regiji, ki je potekalo med 19. 20. in 21 aprilom v Domu Nine Pokorn Grmovje. Tokrat vam predstavljamo gerontološke aspekte, ki jih ki jih predstavljata dr. Nikolaj Lipič in Vilko Kolbl, mag.

GERONTOLOŠKI ASPEKTI

V svojem izčrpnem predavanju nam približajo socialno gerontološke aspekte demence. Dotaknejo se socialno gerontoloških aspektov obravnave starejših in dementnih oseb, podpornega mehanizma za socialno mrežo, pomena multidisciplinarnih timov obravnave oseb z demenco, kakovosti storitev za starejše in dementne osebe, skupnostne skrbi ter aktivnega staranja. V sklopu predavanja pridobite smo nova znanja in kompetence za integracijo sodobnih socialno gerontoloških konceptov obravnave starejših in dementnih oseb v okolju njihove obravnave, znanja za sodelovalni odnos družinskih članov in svojcev ter ostale socialne mreže pri delu in skrbi za starejše in dementne osebe v domačem in/ali institucionalnem okolju, kompetence sodelovanja v multidisciplinarnih timov obravnave starejših in dementnih ljudi z vidika holistične obravnave, znanja o izboljšanju kakovosti storitev za starejše in demence osebe, nova znanja o ageizmu – preseganje v sodobni družbi, znanje o stereotipih o dementnih osebah, znanje za oblikovanje delavnic za dementne osebe kot krepitev njihove samostojnosti ter znanja o konceptih aktivnega staranja v dolgoživi družbi.

Arhiv