top of page

Novice

Sekcija socialnih delavk in delavcev v zdravstveni dejavnosti

Sekcija je dne 7. 6. 2018 organizirala drugi simpozij in sicer z naslovom «Socialno delo v zdravstvu – vključujoče, povezovalno, celostno«, ki je potekal v Psihiatrični bolnišnici Vojnik. Namen letošnjega simpozija je bil predstavitev vloge socialnega delavca v zdravstvu kot ključnega člena povezovanja med sistemom zdravstvenega varstva in drugimi sistemi - socialno varstvo, šolstvo idr., službami, posamezniki ter širšo skupnostjo. V uvodnem pozdravu je udeležence s strani zbornice nagovorila podpredsednica zbornice Breda Božnik.

Misel s simpozija sta podali Kaja Sevčnikar, mag., prof.soc.ped., in Saša Štukl, mag. prof. ped.: »Izredno pomembno vlogo pri povezovanju dveh različnih strok ima socialni delavec, saj s svojim pristopom in idejami postavlja most, ki predstavlja stičišče strok. Pogosto je tisti člen, ki opozarja na bogastvo v različnosti strok ter spodbuja sodelovanje. Naše sodelovanje s socialno delavko poteka sproščeno, predvsem pa si obe strani prizadevata za dobrobit otroka in družine. Izmenjava informacij

poteka predvsem preko sestankov, srečanj in pogovorov, za katere si oboji prizadevamo. Vzajemno sodelovanje v vrtcu nam predstavlja komunikacijsko vez med zdravstvom in zaposlenimi v vrtcu.«

Arhiv
bottom of page