top of page

Novice

Nova podpredsednica Socialne zbornice Slovenije

2. redna seja Skupščine Socialne zbornice Slovenije v mandatnem obdobju 2018 – 2022 je potekala dne 25. 10. 2018. Po uvodnem pozdravu mag. Naceta Kovača, predsednika zbornice, je Janja Rebolj izvedla predavanje »Kaj deluje in česa želimo več – do sprememb na navdihujoč način«.

V nadaljevanju je skupščina zbornice sprejela Poslovnik o delu Skupščine Socialne zbornice Slovenije, spremembe in popravke Statuta Socialne zbornice Slovenije, z dne 14. 3. 2017 ter čistopis statuta. Izvedene so bile nadomestne volitve za podpredsednika/co Socialne zbornice Slovenije. Izvoljena je bila mag. Barbara Kobal Tomc, direktorica Inštituta RS za socialno varstvo.

Novo izvoljeni podpredsednici zbornice iskreno čestitamo in želimo uspešno sodelovanje!

Arhiv
bottom of page