Novice

3. redna seja Skupščine Socialne zbornice Slovenije

Dne 7. 5. 2019 bo potekala 3. redna seja Skupščine Socialne zbornice Slovenije v mandatnem obdobju 2018 – 2022. Skupščina bo obravnavala Poročilo o delu Socialne zbornice Slovenije za leto 2018 z zaključnim računom in Letno poročilo AJPES ter Program dela in Finančni načrt Socialne zbornice Slovenije za leto 2019. Izvedene bodo tudi nadomestne volitve za člana skupščine zbornice.

Arhiv