top of page

Novice

Svetovni dan Romov

8. aprila obeležujemo svetovni dan Romov tj. dan na katerega se spomnimo prvega svetovnega kongresa Romov, ki je potekal v začetku aprila 1971 v Londonu. Svetovni dan obeležujemo v znak priznanja zgodovine, jezika in kulture Romov.


Demokratična družba mora ne le spoštovati etnično, kulturno in jezikovno identiteto vsakega pripadnika manjšine, ampak tudi skrbeti za odpravo vsakršne diskriminacije in prispevati k oblikovanju okolja, ki pripadnikom različnih manjšin omogoča izražanje, ohranjanje in razvoj identitete in kulture. Na ta način prispeva k oblikovanju družbe v kateri kulturna raznolikost pomeni priložnost za bogatenje posameznikov, ki jo tvorijo.


Ob tej priložnosti je danes Socialna zbornica Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za razvoj igrač iz Ljubljane, v romskem naselju Pušča, pri Murski Soboti, med otroke tamkajšnjega vrtca, razdelila igrače, ki jih je zbrala v ta namen. Igrače so otrokom razdelili Vilko Kolbl, mag., generalni sekretar in mag. Carmen Šeruga, ambasadorka Socialne zbornice Slovenije ter Klavdija Höfler, direktorica Inštituta za razvoj igrač, iz Ljubljane.Arhiv
bottom of page