top of page

Novice

Svetovni dan Romov

8. aprila obeležujemo svetovni dan Romov tj. dan na katerega se spomnimo prvega svetovnega kongresa Romov, ki je potekal v začetku aprila 1971 v Londonu. Svetovni dan obeležujemo v znak priznanja zgodovine, jezika in kulture Romov.


Demokratična družba mora ne le spoštovati etnično, kulturno in jezikovno identiteto vsakega pripadnika manjšine, ampak tudi skrbeti za odpravo vsakršne diskriminacije in prispevati k oblikovanju okolja, ki pripadnikom različnih manjšin omogoča izražanje, ohranjanje in razvoj identitete in kulture. Na ta način prispeva k oblikovanju družbe v kateri kulturna raznolikost pomeni priložnost za bogatenje posameznikov, ki jo tvorijo.


Ob tej priložnosti je danes Socialna zbornica Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za razvoj igrač iz Ljubljane, v romskem naselju Pušča, pri Murski Soboti, med otroke tamkajšnjega vrtca, razdelila igrače, ki jih je zbrala v ta namen. Igrače so otrokom razdelili Vilko Kolbl, mag., generalni sekretar in mag. Carmen Šeruga, ambasadorka Socialne zbornice Slovenije ter Klavdija Höfler, direktorica Inštituta za razvoj igrač, iz Ljubljane.Comments


Arhiv
bottom of page