top of page

Novice

Obisk delegacije Ministarstva za rad, socijalnu politiku, razseljena lica i izbjeglice, BiH

29. in 30. novembra 2023 je Socialna zbornica Slovenije gostila delegacijo Ministarstva za rad, socijalnu politiku, razseljena lica i izbjeglice, Kantona Sarajevo, Bosna in Hercegovina.


Delegacijo je vodila Enda Pavić Pečenković, ministrica Ministarstva za rad, socijalnu politiku, razseljena lica i izbjeglice, Kantona Sarajevo. Poleg ministrice so delegacijo sestavljali Amira Gackić, sekretarica Ministarstva za rad, socijalnu politiku, razseljena lica i izbjeglice, Kantona Sarajevo, Osman Šaljo, direktor Kantonalne javne ustanove Porodično savjetovalište, Mithat Kerla, direktor Odgojnog centra Kantona Sarajevo, Hazim Durmišević, direktor Doma Nahorevo za socijalno, zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Kantona Sarajevo in Mirza Musa, direktor Gerontološkog centra Kantona Sarajevo.


Delegacijo sta na Socialni zbornice Slovenije sprejela Tadej Poberžnik, podpredsednik Socialne zbornice Slovenije in Vilko Kolbl, mag., generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije.


Člani delegacije so v sklopu strokovnega obiska in izmenjave primerov dobre prakse obiskali Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora, Dom starejših občanov Ljubljana Šiška, Krizni center za mlade Ljubljana, Mladinski dom Malči Beličeve, Osnovno šolo Livada, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in Center za socialno delo Ljubljana.


Ob zaključku delovnih obiskov sta delegacijo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvu za solidarno prihodnost sprejela Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in dr. Luka Omladič, državni sekretar,pristojen za področje dolgotrajne oskrbe pri Ministrstvu za solidarno prihodnost.Comments


Arhiv
bottom of page