top of page

Novice

Obvestilo o oddaji supervizijskih poročil in supervizijskih dogovorov za leto 2022

Spoštovani.


Obveščamo vas, da supervizorje z licenco na področju socialnega varstva zavezuje 15. člen Pravilnika o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 117/03; v nadaljevanju: pravilnik), ki določa, da supervizor vsako leto najkasneje do 30. novembra tekočega leta pošlje Socialni zbornici Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) poročilo o izvajanju supervizije.


Ob tej priložnosti vas prosimo, da supervizijska poročila in supervizijski dogovor, kot prilogo k poročilu, pošljete na Socialno zbornico Slovenije, najkasneje do 30. novembra 2022.

Posodobljena obrazca supervizijskega poročila in supervizijskega dogovora sta na voljo na naslednji povezavi: https://www.szslo.si/supervizija .

Hkrati vas želimo spomniti, da je s strani Socialne zbornice Slovenije, s 1. 1. 2022 začela veljati nova priporočena cena za izvajanje supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva; za eno pedagoško uro 60,00 EUR (bruto) za individualno supervizijo in 77,00 EUR (bruto) za skupinsko supervizijo.


S spoštovanjem,

Vaša Socialna zbornica Slovenije


Comments


Arhiv
bottom of page