top of page

Novice

Svetovni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi

Danes obeležujemo svetovni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. Ozaveščanje o dotični tematiki je posebej pomembno v času, ko smo priča porastu nasilja nad predstavniki starejše populacije.


Nasilje se odvija v razmerjih, kjer prevladuje neenakomerno porazdeljena moč, česar rezultat je podrejeni položaj žrtve nasilja. V povprečju se s starostjo krči socialna mreža posameznikov/posameznic, pešajo njihove telesne in duševne moči, pojavlja se starostna onemoglost, kar postavlja starejše v posebno ranljiv položaj. Starejši so pogosto v odvisnih partnerskih in sorodstvenih odnosih, znotraj katerih so lahko žrtve nasilja.


Nasilje nad starejšimi vključuje tako fizično, spolno, psihološko, čustveno, finančno oziroma materialno zlorabo, kot tudi druga namerna ali nenamerna škodljiva ravnanja, ki starejšim onemogočajo dostojno, kakovostno in varno življenje.


Pri tem je pomembno zavedanje, da je za nasilje vselej odgovoren povzročitelj in da je v primerih nasilja potrebno ukrepati tj. posredovati informacije pristojnim organom (policija, CSD). Naj bo naša toleranca do nasilja ničelna.Comments


Arhiv
bottom of page