top of page

Sporočila za medije

 

V tej rubriki so vam na voljo aktualna sporočila za javnost in novosti o dogajanju na področju socialnega varstva in vpetosti Socialne zbornice Slovenije vanj.

 

Novinarska konferenca - predlog Zakona o socialnem vključevanju invalidov

18.2.2018

13. 2. 2018 je na Socialni zbornici Slovenije potekala novinarska konferenca, na kateri so sodelovali: dr. Valerija Bužan, predsednica in Vilko Kolbl, generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije, Mirjana Česen, predsednica Skupnosti varstveno delovnih centrov Slovenije, Karl Destovnik, namestnik predsednice Skupnosti  organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami Slovenije, dr. Katja Vadnal, predsednica in Mateja De Reya, direktorica Zveze Sožitje Slovenije ter Rok Usenik, predsednik Samozagovorniškega društva Skupaj zmoremo. Vsi sodelujoči so izrazili podporo za nadaljnjo obravnavo predloga Zakona o socialnem vključevanju invalidov, ki bo invalidom končno omogočil enakovredno vključevanje v družbo.

Podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva

10.12.2017

Dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na slavnostni podelitvi, 8. 12. 2017 podelila nagrade in priznanje za delo na področju socialnega varstva in izvajanja rejniške dejavnosti. 

 

Nagrado za življenjsko delo na področju socialnega varstva je prejel Imre Jerebic, soustanovitelj in dolgoletni član Socialne zbornice Slovenije. Predlagatelj za podelitev nagrade za življenjsko delo za Imreta Jerebica je Socialna zbornica Slovenije.

 

Slavnostna podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva in izvajanja rejniške dejavnosti je potekala 8. 12. 2017. Ministrica, dr. Anja Kopač Mrak je podelila nagrado za življenjsko delo, nagrado za posebne dosežke na področju socialnega varstva in priznanja za izvajanje rejniške dejavnosti. 

 

Letošnji prejemnik nagrade za življenjsko delo je Imre Jerebic, soustanovitelj in dolgoletni član Socialne zbornice Slovenije, član različnih komisij in organov, v mandatnem obdobju 2014-2018 član upravnega odbora zbornice. Še posebej se je angažiral pri nastajanju in posodobitvi Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu in realizacije le-tega pri izvajalcih in uporabnikih  socialno varstvenih programov. Predlagatelj za podelitev nagrade za življenjsko delo za Imreta Jerebica je bila Socialna zbornica Slovenije.

Obeležitev Mednarodnih dnevov boja proti nasilju nad ženskami, od 25. novembra do 10. decembra 2017

20.11.2017

Sekcija za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije v Sloveniji pri Socialni zbornici Slovenije obeležuje v tem letu Mednarodne dneve boja proti nasilju nad ženskami s tiskovno konferenco, ki bo dne 22. 11. 2017, ob 10. uri, v Izobraževalnem centru Socialne zbornice Slovenije. Na tsikovni konferenci bodo sodelovali: Suzi Kvas, predsednica Sekcije, Vlasta Nussdorfer, Varuhinja človekovih pravic in predstavnik HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 225 Lukovica, ki so v ta namen posredovali izjavi za javnost.  

Subregionalna konferenca v Sarajevu, od 16. do 18. oktobra 2017

22.10.2017

V organizaciji Unicef-a je v Sarajevu, od 16. do 18. oktobra 2017, potekalasubregionalna konferenca z naslovom “Socijalna zaštita za djecu-razmjena dobrih praksi”. Konference so se udeležili predstavniki stroke s področja varstva otrok, odločevalci ter predstavniki različnih fakultet, javnih in zasebnih organizacij iz Moldavije, Gruzije, Albanije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Bivše Jugoslavanske Republike Makedonije, Črne gore in Slovenije.

 

Slovensko delegacijo so sestavljali predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Tanja Skornšek Pleš, predstavnik Inštituta RS za socialno varstvo, dr. Urban Boljka, predstavnik Unicef-a dr. Romana Zidar in predstavnik Socialne zbornice Slovenije, Vilko Kolbl, mag. Prispevek slovenske delegacije je vključeval predstavitev sistema izvajanja strokovnih izpitov na področju socialnega varstva, ki jo je predstavil generalni sekretar zbornice Vilko Kolbl, mag. Predstavniki slovenske delegacije so tudi posamično sodelovali v različnih delovnih skupinah.

 

Ob zaključku konference so udeleženci sprejeli skupni "Poziv na akciju" - poziv k ukrepanju in dodatni potrditvi zaveze držav v regiji, da izboljšajo sistem varstva otrok, v katerem otroci zavzemajo pomembno mesto. Udeleženci konference so izmenjali izkušnje na tem področju, izpostavili inovativne pristope in se pogovarjali o področju varstva otrok, ki bo družinam pomagal pri soočanju s težavami v težkih materialnih razmerah.

Zaključil se je 17. Festival za tretje življenjsko obdobje

1.10.2017

Minuli četrtek se je zaključil 17. Festival za tretje življenjsko obdobje, na katerem je Socialna zbornica Slovenije organizirala okroglo mizo »Pravice in soodgovornost življenja v starosti« ter prvič predstavila javnosti program izobraževanja »Več in še več o demenci: programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju.«  

Slavnostna otvoritev projekta ReSport, Centra Naprej, iz Maribora

2.3.2017

Center Naprej, ki skrbi za rehabilitacijo ljudi s poškodbami možganov, je 1. marca 2017 pristopil k izvajanju novega mednarodnega projekta Evropska športna mreža za rehabilitacijo invalidov »ReSport«. Otvoritve projekta, ki je sofinanciran s strani Erasmus+, se je udeležil tudi generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije, Vilko Kolbl, mag. Ob slavnostni otvoritvi projekta, ki je potekala v Hotelu Draš pod Mariborskim Pohorjem, je zbrane nagovoril slavnostni govornik dogodka dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije. Med nagovorom je poudaril, da možgane jemljemo za nekaj samoumevnega in njihovemu zdravju, dobremu delovanju ter dobri kondiciji, večinoma sploh ne posvečamo posebne pozornosti in skrbi. Šele, ko smo soočeni z motnjami delovanja možganov se zavemo, da so prav možgani jedro vsakega posameznika. Pri spopadanju in ponovnem privajanju na vsakodnevne izzive ljudi s poškodbami možganov so prav institucije kot je Center Naprej v veliko in neizmerno pomoč. To so institucije, ki življenju vračajo in dodajajo kakovost in omogočajo, da človekovo bivanje, čeprav pogosto popolnoma drugačno in spremenjeno, ponovno dobi vrednost. Gre za dragoceno in pomembno poslanstvo. Zagon projekta »ReSport« pomeni dostop do brezplačnih športnih, rekreacijskih in drugih aktivnosti uporabnikov Centra Naprej, hkrati pa pomeni tudi dokaz, da se, čeprav počasi, spreminja zavest, da je invalidu potrebno zagotoviti enakopravno možnost udeležbe tudi v športu.

Predsednica Socialne zbornice Slovenije v oddaji Studio ob 17-ih

13.12.2016

Predsednica Socialne zbornice Slovenije, dr. Valerija Bužan, je sodelavala v oddaji Studio ob 17-ih, v kateri so gosti  spregovorili o osebni asistenci, ki je nepogrešljiva za neodvisno in samostojno življenje najtežjih invalidov v skupnosti. V oddaji so se pogovarjali tudi o deinstitucionalizaciji in zaposlovanju invalidov.

Delovno srečanje predstavnikov MDDSZ, MKGP, IRSSV, CNVOS in Socialne zbornice Slovenije

26.7.2016

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bilo s strani MKGP zaprošeno za predlog morebitnih oblik sodelovanja, ki bi bila v pomoč MKGP za črpanje EU sredstev. Delovnega srečanja se je s strani Socialne zbornice Slovenije udeležil generalni sekretar Vilko Kolbl, mag. in podal videnje možnosti sodelovanja v okviru Programa razvoja podeželja, in sicer podukrepa Podpora za dverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom in socialnim vključevanjem, kjer bi bilo možno podpreti tudi projekte na podeželju in s tem obogatiti ponudbo storitev in programov socialnega varstva.

Intervju z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anjo Kopač Mrak

27.6.2016

Objavljamo intervju z ministrico, za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je bil opravljen po prestani interpelaciji v Državnem zboru RS. V intervjuju je ministrica spregovorila o spremembah na področju socialne politike.

Strokovni posvet v okviru javne razprave glede predloga Družinskega zakonika

7.6.2016

Generalni sekretar Vilko Kolbl, mag. se je udeležil strokovnega posveta glede prenosa pristojnosti za odločanje o nekaterih posegih v starševsko skrb iz centrov za socialno delo na sodišča, ki gaje organiziralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za pravosodje. Strokovni posvet, ki je potekal v okviru javne razprave glede predloga Družinskega zakonika, so otvorili ministrica Anja Kopač Mrak, minister Goran Klemenčič in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.

Generalni sekretar Vilko Kolbl, mag. in predsednica UO Suzi Kvas na seji Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti

2.6.2016

Generalni sekretar Vilko Kolbl, mag. in predsednica upravnega odbora zbornice, sta se udeležila 19. nujne seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, kjer so udeleženci razpravljali o delovanju in ravnanju centrov za socialno delo ter njihovi reorganizaciji.

Predsednica Socialne zbornice Slovenije v oddaji Odkrito

30.5.2016

Predsednica Socialne zbornice Slovenije dr. Valerija Bužan je sodelavala v oddaji Odkrito, v kateri so sodelujoči spregovosrili o posledicah, sicer še nepravnomočne sodbe Upravnega sodišča, po kateri je bil odvzem dveh koroških dečkov kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah in ustave, na druge podobne primere in za samo delo Centrov za socialno delo.

Please reload

bottom of page