top of page

1. usposabljanje za psihosocialno podporo in pomoč pri delu z otroki in mladostniki

KDAJ?

27. 11. do 28. 11. 2017

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program


Dodatno usposabljanje z naslovom ''Psihosocialna podpora in pomoč najbolj ogroženim otrokom, vključno z begunci in otroci migrantov'' je nastalo v sklopu projekta »Krepitev sistema socialnega varstva na področju varstva otrok med strokovnimi delavci in sodelavci, ki delajo v socialnovarstvenih organizacijah« v partnerskem odnos z UNICEFOM, in sicer v sklopu tehnične misije, ki deluje v okviru ''UNICEF Refugee and Migrant response''.

Glavni cilj projekta je razvoj dodatne strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev, sodelavcev ter vseh, ki delajo na področju otrok in mladostnikov, družin ter na področju otrok, mladostnikov in družin beguncev in migrantov na področju socialne varnosti s čim večjim zagotavljanjem boljšega odziva in storitev skladno z družbenimi spremembi na tem področju. Poudarek je na zagotavljanju dodatnih kompetenc, kakovosti dela ter zagotavljanje dodatnega  usposabljanja na področju psihosocialne podpore in pomoči otrok in mladostnikov.

 

Ciljna skupina so strokovni delavci in strokovni sodelavci s področja socialnega varstva, mednarodne zaščite in zdravstvenega varstva, ki izvajajo različne storitve namenjene najbolj ranljivim skupinam otrok, kot so otroci, žrtve nasilja, spolnih in drugih zlorab, ali otroci, ki so bili izpostavljeni travmatičnim izkušnjam vojne ali nasilja.

PROGRAM

Potek prvi dan, 27. 11. 2017

Potek drugi dan, 28. 11. 2017

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

Kotizacije skladno z izvedbo projekta ''Krepitev sistema socialnega varstva na področju varstva otrok in mladostnikov beguncev in migrantov ter otrok in mladostnikov brez spremstva'' v partnerskem sodelovanju z UNICEF-om, v sklopu tehnične misije, deluje v okviru “UNICEF Refugee and Migrant Response Slovenia'' ni. 

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 21. novembra 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije.

KONTAKTNA OSEBA:

 

Petra Jalšovec, mag. soc. del.,

tel.: 01 292 73 16,

faks: 01 292 73 11,

e-pošta: petra.jalsovec@szslo.si

Prijava

POGOJI PRIJAVE:

Usposabljanje poteka v angleškem jeziku. Pogoj udeležbe je redna zaposlitev, delo z otroki in mladostniki ter znanje angleškega jezika. Omejite prijav je 20 oseb.   

Program je verificiran in točkovan z 1 točko. 
 

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

 

S prijavo se obvezujete, da nas boste o neudeležbi pisno obvestili na naš e-naslov: petra.jalsovec@szslo.si najkasneje do srede, 22.  novembra 2017, do 12. ure in na ta način sprostil rezervacijo in omogočili udeležbo drugim interesentom.

 

S prijavo se strinjate, da lahko organizator izobraževanja naredi krajše video posnetke predavanj ter fotografije dogodka in jih objavi na spletni ter Facebook strani.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page