top of page

Drugi simpozij sekcije socialnih delavk in delavcev v zdravstveni dejavnosti - ''Socialno delo v zdravstvu - vključujoče, povezovalno, celostno''

KDAJ?

četrtek, 7. 6. 2018,

od 8.30 do 15.30

KJE?

Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Celjska cesta 37, 3212 Vojnik

 

Program

Sekcija socialnih delavk in delavcev v zdravstveni dejavnosti organizira drugi simpozij z naslovom ''Socialno delo v zdravstvu – vključujoče, povezovalno, celostno''.

Namen letošnjega simpozija je predstavitev vloge socialnega delavca v zdravstvu kot ključnega člena povezovanja med sistemom zdravstvenega varstva in drugimi sistemi (socialno varstvo, šolstvo idr.), službami, posamezniki ter širšo skupnostjo.

Simpozij je razdeljen v tri tematske sklope:

o    Zgodnja obravnava otrok in mladostnikov – povezovanje med službami

o    Zdravljenje, rehabilitacija in načrtovanje oskrbe – povezovanje z izvenbolnišničnimi službami  

o    Zdravljenje, rehabilitacija in načrtovanje oskrbe – povezovanje z izvenbolnišničnimi službami na področju duševnega zdravja

 

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

Kotizacija simpozija znaša 45,00 EU. Za študente, brezposelne osebe, upokojence in individualne člane zbornice kotizacija znaša  30,00 EUR. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 10 dneh od izvedbe simpozija. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe simpozija, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka 1. junija 2018. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije.

VREDNOTENJE: Program izobraževanja bo verificiran in točkovan z 0,5 točke.  

KONTAKTNA OSEBA:

 

Petra Jalšovec, mag. soc. del.,

tel.: 01 292 73 16,

faks: 01 292 73 11,

e-pošta: petra.jalsovec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Celjska cesta 37, 3212 Vojnik

KONTAKT:

SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE

Petra Jalšovec, mag. soc. del.

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 16

LOKACIJA
bottom of page