top of page

Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov

KDAJ?

12. 12. do 13. 12. 2017

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

 

Program


Usposabljanje »Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov« je nastalo v partnerskem odnosu s projektnimi partnerji Internationaler Bund Stuttgart, Nemčija, Hrvaškim rdečim križem,  Hrvaška, SOS Detsko selo Makedonija, Centerom Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Gerontološkim raziskovalnim inštitutom, Slovenija v sklopu projekta Erasmus+.

Izobraževanje, ki je v pilotni izvedbi zastavljeno kot dvodnevni program usposabljanja bo v sklopu projekta izvedeno v treh državah, in sicer Nemčiji, Hrvaški in Sloveniji.

Glavni cilj usposabljanja je razvoj dodatne strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev, sodelavcev ter vseh, ki delajo na področju integracije migrantov in beguncev. Poudarek je na zagotavljanju dodatnih kompetenc s področja socialne integracije, kulturne mediacije in senzibilizacije, dela v skupnosti, izobraževanja, dela in zaposlovanja ter psihosocialne podpore in pomoči na področju integracije migrantov in beguncev.

Ciljna skupina so strokovni delavci, strokovni sodelavci, laiki in prostovoljci s področja socialnega varstva, mednarodne zaščite, izobraževanja, zdravstvenega varstva, javne  uprave, organizacij civilne družbe, zaposlovanja in pravosodja, ki že ali bodo še naprej sodelovali v integracijskih procesih migrantov in beguncev z različnih področij strokovnega delovanja.

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

Kotizacije skladno z izvedbo projekta ni. 

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 5. decembra 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije.

KONTAKTNA OSEBA:

 

Petra Jalšovec, mag. soc. del.,

tel.: 01 292 73 16,

faks: 01 292 73 11,

e-pošta: petra.jalsovec@szslo.si

Prijava

POGOJI PRIJAVE:

Izobraževanje je pilotne izvedbe. Po zaključku prijavnega roka  boste dobili obvestilo glede vaše udeležbe v programu usposabljanja.

Program bo verificiran in točkovan.
 

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

 

S prijavo se obvezujete, da nas boste o neudeležbi pisno obvestili na naš e-naslov: petra.jalsovec@szslo.si najkasneje do srede, 6.  decembra 2017, do 12. ure in na ta način sprostil rezervacijo in omogočili udeležbo drugim interesentom.

 

S prijavo se strinjate, da lahko organizator izobraževanja naredi krajše video posnetke predavanj ter fotografije dogodka in jih objavi na spletni ter Facebook strani.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA

Potek prvi dan, 12. 12. 2017

Potek drugi dan, 13. 12. 2017

bottom of page