top of page

Za ljudi!

RikliBalanceHotel_balcony_DD2016.jpg

Častni pokrovitelj XXVI. dnevov Socialne zbornice Slovenije je Janez CIGLER KRALJ,

minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

XXVI. DNEVI SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

17. in 18. september  2020

RIKLI BALANCE HOTEL, BLED

Socialna zbornica Slovenije bo kot osrednje strokovno združenje v socialnem varstvu v dneh 17. in 18. septembra 2020, v Rikli Balance Hotelu, na Bledu, organizirala tradicionalni, letni dogodek – XXVI. dneve Socialne zbornice Slovenije z naslovom »Soodgovorno načrtovanje novih strateških usmeritev na področju socialnega varstva«.

Leto 2020 predstavlja mejnik prihodnjega strateškega razvoja socialnega varstva, saj se ne eni strani izteka Resolucija nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020 in na drugi strani se aktivno načrtujejo usmeritve razvoja socialno varstvene dejavnosti za programsko obdobje 2021 - 2027. Prav zato nas že sam naslov na letošnjih zborničnih dnevih nagovarja in vabi k odgovornemu in dialoškemu procesu priprave novih strateških dokumentov na področju socialnega varstva.

To je še toliko pomembnejše, ker je Evropska komisija v začetku letošnjega leta predlagala pet prednostnih področij prihodnje kohezijske politike po letu 2020, in sicer: pametnejša Evropa, bolj zelena in nizkoogljična Evropa, bolj povezana Evropa, bolj socialna Evropa in Evropa bliže državljanom. Slednje se jasno odslikava tudi na področje socialnega varstva in zahteva od nas strokovno in etično ravnanje.

 

Kompleksnost in aktualnost obravnavanih strateško-razvojnih tem  na letošnjih XXVI. dnevih Socialne zbornice Slovenije Vas vabijo in nagovarjajo, da ob tej priložnosti, v fazi načrtovanja razvoja socialo-varstvene politike v novem programskem obdobju, skupaj z vabljenimi gosti, govorniki in udeleženci sooblikujete strokovna stališča, smernice in predloge za nadaljnje delo in strokovni razvoj v spreminjajočih se okoliščinah in potrebah najranljivejših članov družbe. Zato bodimo del »skupnega« glasu prizadevanj zbornice in prakse socialnega varstva s sloganom, ki se glasi: »Za ljudi«.

 

Veselimo se, da boste na našem letošnjem strokovnem srečanju skupaj z nami!

RikliBalanceHotel_Hotel_reception_02_032
PROGRAM

PROGRAM*

17. 9. 2020 - PROGRAM PRVEGA DNE XXVI. DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

9.30 – 10.00

Sprejem udeležencev in registracija 

10.00

OTVORITEV XXVI. DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE in PLENARNA PREDAVANJA

10.00 – 10.15

mag. Nace Kovač, predsednik Socialne zbornice Slovenije

Pozdravni nagovor

10.15 – 12.30

PLENARNA PREDAVANJA

10.15 – 10.55

Prof. DDr. Klemen Jaklič (Oxford VB, Harvard ZDA), sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije,

redni profesor za področje ustavnega prava

Izziv socialne pravičnosti

10.55 – 11.35

izr. prof. ddr. David Bogataj, profesor; Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani,

Alma Mater Europaea - ECM

Sledi epidemije – vplivi spremenjenih ekonomskih razmer in okrevanja gospodarstva na javni sektor

11.35 – 11.55

dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije

Integriteta, korupcija in profesionalizem

11.55 – 12.30

mag. Barbara Kobal Tomc, podpredsednica Socialne zbornice Slovenije in direktorica Inštituta RS za socialno varstvo

Pregled izvajanja Nacionalnega programa socialnega varstva v letih od 2013 do 2020 z refleksijo o izhodiščih in usmeritvah za novo mandatno obdobje 

12.30 – 13.00

Podelitev priznanj Socialne zbornice Slovenije

13.00 – 14.30

ODMOR ZA SKUPNO KOSILO

DELOVNI OTOČKI

14.30 – 16.00

DELOVNI OTOČEK I.

DELOVNI OTOČEK II.

DELOVNI OTOČEK III.

Reševanje revščine je več kot le materialna pomoč

Moderator: dr. Simon Colnar, zunanji sodelavec Socialne zbornice Slovenije, Ekonomska fakulteta Ljubljana; koordinator: Mihael Markoč, strokovna služba Socialne zbornice Slovenije

 • doc. dr. Srečo Dragoš, Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani

 • Marjeta Cotman, Varuh človekovih pravic RS

 • dr. Marta Gregorčič, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Sektor za socialne politike

 • Peter Tomažič, Slovenska Karitas

Etičnost in profesionalnost strokovnega dela

Moderator: Zvonko Horvat Žnidaršič, nekdanji predsednik Častnega razsodišča Socialne zbornice Slovenije; koordinatorka: Meri Rožac, strokovna služba Socialne zbornice Slovenije

 • doc. dr. Ana Marija Sobočan, Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani

 • mag. Bećir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe

 • Rok Zupanc, Častno razsodišče Socialne zbornice Slovenije

 • mag. Danica Hrovatič, Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije

Kako do celovitega in povezanega sistema dolgotrajne oskrbe?

Moderatorka: Carmen Rajer, predsednica Sekcije za socialno oskrbo na domu Socialne zbornice Slovenije;

koordinator: Nebojša Golić, strokovna služba Socialne zbornice Slovenije

 • mag. Cveto Uršič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • doc. dr. Tina Bregant, Ministrstvo za zdravje

 • Iva Soršak, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

 • Štefanija Lukič Zlobec, Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci

 • Anka Bolka, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

16.00 – 20.00

ODMOR - Prosto za hotelsko ponudbo

VEČERJA IN ZABAVNI PROGRAM Z GLASBO

od 20.00 dalje

59828473.jpg

18. 9. 2020 - PROGRAM DRUGEGA DNE XXVI. DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

8.00 – 8.30

Registracija udeležencev

8.30 – 8.45

Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pozdravni nagovor

TISKOVNA KONFERENCA

9.00

izr. prof. dr. Andraž Teršek, Pedagoška fakulteta in Fakulteta za humanistične študije, Univerze na Primorskem v Kopru ter Evropska Pravna fakulteta v Novi Gorici

Zagotavljanje uresničevanja zastavljenih ciljev nacionalnega programa socialnega varstva: Pravni pogled med razumevanjem in udejanjanjem človekovih pravic - ranljivih skupin v luči varovanja njihovih pravic

8.45 – 9.30

DELOVNI OTOČKI

9.30 – 11.00

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021-2027

 

Moderator: Brane But, podpredsednik Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije;

koordinatorka: Helena Kocjančič, strokovna služba Socialne zbornice Slovenije

 • mag. Ružica BoškičMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • mag. Darja Kuzmanič Korva, Skupnost centrov za socialno delo Slovenije

 • mag. Simon Strgar, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

 • Mirjana Česen, Skupnost varstveno delovnih centrov Slovenije

 • mag. Suzana Puntar, Sekcija socialno varstvenih programov Socialne zbornice Slovenije

O praksi spoprijemanja z nasiljem

 

Moderator: Andrej Brdnik Stupan, zunanji sodelavec Socialne zbornice Slovenije, Uprava Republike Slovenije za probacijo; koordinatorka: mag. Urška Borišek Grošelj, strokovna služba Socialne zbornice Slovenije

 • Teja Podgorelec, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • Katja Zabukovec Kerin, Društvo za nenasilno komunikacijo

 • Bojana Kračan, mag., Uprava kriminalistične policije, Generalna policijska uprava

 • mag. Jovita Pogorevc Merčnik, Center za socialno delo Koroška

 • Julijana Kralj, Društvo Vizija

DELOVNI OTOČEK IV.

DELOVNI OTOČEK V.

ODMOR S PRIGRIZKOM

11.00 – 11.30

11.30 – 12.30

PODELITEV VERIFIKACIJSKIH LISTIN

 

Špela Isop, v. d. direktorice Direktorata za socialne zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

mag. Nace Kovač, predsednik Socialne zbornice Slovenije

 

PODELITEV LICENC SUPERVIZORKAM IN SUPERVIZORJEM

 

mag. Barbara Kobal Tomc, podpredsednica Socialne zbornice Slovenije

Vilko Kolbl, mag., generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije

12.30 – 12.45

OBLIKOVANJE ZAKLJUČKOV XXVI. DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

13.00 – 14.30

SEJA SKUPŠČINE SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

* Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

LOKACIJA
07b1ab48a6db44069f3641c1558ca8e1_LARGE.j
PRENOČIŠČE IN NAMESTITEV

 

Vabimo vas, da prenočite v RIKLI BALANCE HOTELU****s, Cankarjeva 4, Bled. Rezervacijo in plačilo hotela uredite sami z booking službo hotela, do srede, 9. septembra 2020. Po tem datumu bodo sobe na voljo po rednih cenah. Kontakt za rezervacije in plačilo stroškov hotela je tel.: +386 4 579 16 07, e-pošta: events@hotelibled.com. Prijavnina po veljavnem ceniku hotela je 1,00 € po osebi na dan. Pri rezervaciji se obvezno sklicujte na rezervacijsko kodo »Dnevi Socialne zbornice« in referenčno številko dogodka 28434. Za rezervacijo namestitve izpolnite obrazec "OBRAZEC ZA REZERVACIJO NAMESTITVE​".

 

V Rikli Balance Hotelu oživljajo tradicijo lokalnega okolja. So trajnostno naravnani in skrbijo za vaše zdravje ter dobro počutje. Cene vključujejo:

 • namestitev v izbranem tipu sobe z zajtrkom,

 • neomejeno kopanje v hotelskem bazenu,

 • dostop do interneta v vseh prostorih hotela,

 • brezplačno parkiranje (do zapolnitve kapacitet) in

 • DDV.

Prihod v sobo (check in) je možen ob 14. uri na dan prihoda. Na dan odhoda (check out) mora biti soba izpraznjena do 11. ure.

Ponudba za udeležence XXVI. dnevov Socialne zbornice Slovenije

KOTIZACIJA

KOTIZACIJA

Kotizacija vključuje stroške organizacije in izvedbe dogodka, gradivo, potrdilo o udeležbi, osvežitev med odmori in kosilo. Plačate jo na podlagi računa, ki vam ga bomo izstavili najkasneje v 8. dneh po izvedbi dogodka. V kolikor se strokovnega posveta udeležite le en dan, znaša kotizacija 75 % celotne kotizacije.

Individualni člani zbornice             € 135,00 + DDV

 

Udeleženci kolektivnih članov      € 165,00 + DDV

 

Drugi                                                     € 185,00 + DDV

 

Upokojenci, študenti,                         € 60,00 + DDV

brezposelni in prejemniki

verifikacij           

UGODNOSTI

Izkoristite ugodnost prvih prijav. Bodite med prvimi!

Prvih 10 prijavljenih udeležencev na XXVI. dneve Socialne zbornice Slovenije (na oba dneva) se dogodka udeleži po posebni, promocijski ceni. Popust za individualne člane zbornice znaša 25,00 €, za kolektivne člane 10,00 €, pri čemer velja popust le za enega udeleženca iz iste organizacije.

 

Popust prvih prijav velja izključno za člane Socialne zbornice Slovenije. Popusta prvih prijav ne morejo koristiti upokojenci, študenti, brezposelni, prejemniki verifikacijskih listin in prejemniki licenc za izvajanje supervizije.

 

Skupinski popust

Ob prijavi 3 udeležencev iz iste organizacije, vam kotizacijo za 4. udeleženca podarimo (3+1 gratis). Gratis kotizacija velja za nižjo ceno kotizacije strokovnega posveta.

 

Ugodnosti se med seboj ne seštevajo!

PRIJAVA

PRIJAVA

 

Prijave so zaključene.  

Zaradi nemotenega spremljanja programa dnevov zbornice prosimo gluhe, naglušne in gluhoslepe, da nas obvestijo o potrebi po tolmaču slovenskega znakovnega jezika in rezervaciji sedežev v prvih vrstah konferenčne dvorane. Hkrati vljudno prosimo tudi vse slepe in slabovidne ter ostale invalide, ki potrebujejo spremstvo od vhoda hotela do konferenčne dvorane, da nas obvestijo o morebitni potrebi po spremljevalcu.

 

Z vstopom v prostor, kjer se bodo odvijali XXVI. dnevi Socialne zbornice Slovenije soglašate z opredeljenimi pogoji. Fotografiranje in/ali snemanje poteka skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES. Fotografije in posnetki dogodka bodo objavljeni na spletni strani www.szslo.si in na zborničnem profilu Facebook. Fotografije se lahko uporabijo tudi za pripravo zbornika ali za namene promocije v različnih oblikah. Fotografije se bodo nanašale na dogodek in ne na posamezne udeležence.

bottom of page