top of page

Oskrbovalec družinskega člana

 

Socialna zbornica Slovenije skladno s četrto alinejo 30. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1) izvaja program usposabljanja za oskrbovalca družinskega člana.

 

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA OSKRBOVALCA DRUŽINSKEGA ČLANA 

 

Udeležba v programu usposabljanja za oskrbovalca družinskega člana je brezplačna. Program usposabljanja vključuje učenje in informiranje izbranega oskrbovalca, da se osebi z invalidnostjo oz. starejši osebi, ki ostane v domačem okolju, nudi potrebna pomoč in zagotovi primerna oskrba. Osnovno usposabljanje za oskrbovalce družinskega člana poteka v trajanju 30 ur. Najmanj 60 odstotkov vseh ur obveznega usposabljanja poteka terensko, na domu uporabnika oziroma oskrbovalca družinskega člana, s konkretnimi predstavitvami zagotavljanja oskrbe in individualnimi konzultacijami glede na potrebe uporabnika in oskrbovalca družinskega člana.

Po opravljenem osnovnem usposabljanju so se oskrbovalci družinskega člana dolžni udeleževati tudi obnovitvenega usposabljanja, v obsegu 20ur, in sicer najmanj na 3 leta.

Skladno s četrto alinejo 20. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1) oskrbovalci družinskega člana opravijo usposabljanje najpozneje v treh mesecih od izvršljivosti odločbe o izbiri oskrbovalca družinskega člana.

Oskrbovalci družinskega člana bodo o točnem terminu usposabljanja in ostalih podrobnostih pravočasno obveščeni s strani Socialne zbornice Slovenije. Obvestila bodo odposlana po klasični pošti na naslov bivanja oskrbovalca in po e-pošti, v kolikor oskrbovalec ob prijavi na usposabljanje navede e-naslov. 

POSTOPEK PRIJAVE

 

Oskrbovalec družinskega člana se prijavi v evidenco za program usposabljanja za oskrbovalca družinskega člana z naslednjimi dokumenti:

 

  • prijavnico (Obr. SZS ODČ-01)

  • podpisanim obrazcem (ZVOP-ODČ) in

  • fotokopijo odločbe pristojnega centra za socialno delo, s katero kandidat izkaže, da izpolnjuje pogoje za oskrbovalca družinskega člana. 

 

Prijavnico s prilogo ZVOP-ODČ in fotokopijo odločbe naj oskrbovalec družinskega člana pošlje po pošti na naslov SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE, Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA, ali po faksu na štev. 01 292 73 11.

 

V kolikor imate dodatna vprašanja, vam bomo z veseljem pomagali in odgovorili. Dosegljivi smo v času uradnih ur.

 

 

Kontaktna oseba: 

 

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.)

meri.rozac@szslo.si

tel. +386 (0)1 292 73 17 

fax. +386 (0)1 292 73 11 

 

 

bottom of page