top of page

Četrti simpozij sekcije socialnih delavk in delavcev v zdravstveni dejavnosti

KDAJ?

četrtek, 10. 6. 2021,

od 8.30 do 15.30

KJE?

Glavna predavalnica 1, UKC Ljubljana,

Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana

Program

Sekcija socialnih delavk in delavcev organizira prvi simpozij, in sicer ''Socialno delo v zdravstveni dejavnosti s primeri dobre prakse’’. Namen simpozija je predstavitev področja socialnega dela v zdravstveni dejavnosti, ki je s svojimi izzivi strokovno zelo specifično in zanimivo. S predstavitvami vam bomo poskušali približati dobre prakse, kjer sta potek in izid zdravljenja ali rehabilitacije boljša, če je v strokovni tim vključen tudi socialni delavec v zdravstveni dejavnosti. Simpozij bomo zaključili z okroglo mizo na temo Koordinacija odpusta, saj je problem nameščanja pacientov v socialnovarstvene zavode ali domačo oskrbo, vedno večji in predstavlja stres za paciente, njihove svojce in strokovne delavce. Na okroglo mizo so povabljeni strokovni delavci različnih služb, ki se s tem problemom srečujejo in soočajo pri svojem delu z namenom predstavitve problematike in iskanju konstruktivnih rešitev.

 

*Socialno delo v zdravstveni dejavnosti je vezano na področje zdravstva, zato je uporabljen izraz pacient (Zakon o pacientovih pravicah, Ur. l. RS, št. 15/08) in ne uporabnik, kot to velja na področju socialnega varstva. 

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

Kotizacija simpozija znaša 20 EUR. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8 dneh od izvedbe simpozija. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe simpozija, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do četrtka, 25. maja 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu.

KONTAKTNA OSEBA:

 

Nebojša Golić, univ. dipl. soc. del.,

tel.: 01 292 73 19,

faks: 01 292 73 11,

e-pošta: nebojsa.golic@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page