top of page
Video Conference

4. Simpozij sekcije socialnih delavk in delavcev v zdravstveni dejavnosti: IZZIVAMO SVOJE MEJE

KDAJ?

četrtek, 10. 6. 2021,

od 8.30 do 16.10

KJE?

     Spletna platforma Zoom 

Program

Sekcija socialnih delavk in delavcev organizira četrti simpozij, z naslovom ''Izzivamo svoje meje’’. Namen simpozija je predstavitev izzivov, ki jih je epidemija COVID-19 prinesla na področje socialnega dela v zdravstveni dejavnosti, premikov, primerov dobrih praks in pridobljenih znanj ter spoznanj za soočanje s tem, kar prinaša prihodnost.

Spletni dogodek je namenjen socialnim delavkam in delavcem, ki delajo  na področju zdravstvene dejavnosti  in socialnega varstva, študentom socialnega dela, prostovoljcem in ostali zainteresirani strokovni javnosti.

Spletni dogodek bo vodil organizacijski odbor, ki ga sestavljajo: Katja Ronchi, univ. dipl. soc. del., Vanja Skok, univ. dipl. soc. del., mag. Klara Škvarč Kirn, univ. dipl. soc. del. in Nebojša Golić, univ. dipl. soc. del.

Spletni seminar se bo izvedel v obliki interaktivnega videoizobraževanja preko spletne platforme ZOOM.

 

Za nemoteno sodelovanje je potrebno pred prvo povezavo opraviti tehnični test preko povezave: https://zoom.us/test.

ZOOM je uporabniku prijazna spletna platforma in za udeležbo potrebujete kvalitetno internetno povezavo in računalnik.

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na spletnem seminarju znaša 60,00 EUR. Za individualne člane Socialne zbornice Slovenije kotizacija znaša 50,00 EUR. Za študente, brezposelne osebe, upokojence in osebe s posebnimi potrebami kotizacija znaša 40,00 EUR. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8 dneh od izvedbe simpozija.

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do ponedeljka, 7. junija 2021. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu.

KONTAKTNA OSEBA:

 

Nebojša Golić, univ. dipl. soc. del. 

tel.: 01 292 73 19,

faks: 01 292 73 11,

e-pošta: info@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page