top of page

Tretji simpozij sekcije socialnih delavk in delavcev v zdravstveni dejavnosti

KDAJ?

Četrtek, 6. 6. 2019,

od 8.30 do 15.00

KJE?

Univerzitetni klinični center Maribor,

Oddelek za onkologijo,

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Program

Sekcija socialnih delavk in delavcev organizira tretji simpozij, z naslovom  ''Iz prakse za prakso – aktualni izzivi socialnih delavk in delavcev v zdravstveni dejavnosti". Namen simpozija je predstavitev novosti na področju duševnega zdravja in celostne zgodnje obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami. S predstavitvami vam bomo poskušali približati dobre prakse, kjer sta potek in izid zdravljenja ali rehabilitacije boljša, če je v strokovni tim vključen tudi socialni delavec v zdravstveni dejavnosti. Socialne delavke in delavci smo vsakodnevno izpostavljeni velikim obremenitvam, zato bo del simpozija usmerjen v učenje tehnik za razbremenitev na delovnem mestu.

 

Organizacijski odbor

 

Andreja Ivanušič (UKC MB)

Katja Ronchi (URI – Soča)

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija simpozija znaša 45,00 EUR. Za študente, brezposelne osebe, upokojence in individualne člane zbornice kotizacija znaša  30,00 EUR. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 10 dneh od izvedbe simpozija. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe simpozija, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do ponedeljka , 3. junija 2019. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu.

KONTAKTNA OSEBA:

 

Nebojša Golić, univ. dipl. soc. del.,

tel.: 01 292 73 19,

faks: 01 292 73 11,

e-pošta: nebojsa.golic@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

 

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARINBOR

LOKACIJA
bottom of page