top of page
KDAJ?

Petek, 17. februar 2023

od 10.00 do 13.30

KJE?

Izobraževalni center 

Socialne zbornice Slovenije

Program

Skrb za zdravje je eden od temeljev sodobne družbe ter vrednota in bistveni vir za produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote. Je temelj socialnega in gospodarskega razvoja in odsev razmer v družbi v posameznem obdobju. Povezave med dejavniki človekovega okolja in njegovim zdravjem so že dokazane, zato je pomemben celosten pogled na zdravje posameznika, skupnosti in družbe. Sistem javnega zdravstva naj bi na področju svojega delovanja takšen celostni pristop obravnave tudi odseval.

 

Vlogo zdravja in medicine v sodobni družbi morda najbolje ponazarja definicija zdravja, ki jo ponuja Svetovna zdravstvena organizacija, in sicer: »Zdravje je stanje popolnega fizičnega, duševnega in družbenega blagostanja, in ne zgolj odsotnost bolezni.«

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju obsega zdravstveno varstvo v Republiki Sloveniji sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih.

 

Trenutno je v pripravi zdravstvena reforma, ki naj bi zaživela šele prihodnje leto. Kaj pa vmes? Trenutna zdravstvena politika državljanom več ne zagotavlja enakopravnega dostopa do zdravstvenih storitev, kar pomembno vpliva tudi na druga področja, saj ima bolezen tudi psihološke in socialne posledice.

 

Socialno delo spodbuja socialne spremembe, reševanje problemov v medosebnih odnosih ter zmožnost in svobodo ljudi pri povečanju blagostanja. Ukvarja se tudi z ovirami, neenakostmi in krivicami, ki obstajajo v družbi ter se odziva na krize in stiske, pa tudi na vsakdanje osebne in socialne probleme.

 

Pomen in posledice nedostopnosti in neenakosti dostopa do zdravstvenih storitev občutijo vse bolj tudi delavci na področju socialnega varstva, ki delajo z najbolj ranljivimi skupinami prebivalstva, saj kolaps zdravstvenega sistema, ki smo mu trenutno priča najbolj prizadene prav njih.

Zaradi kompleksnosti navedene problematike bo Socialna zbornica Slovenije, kot osrednje strokovno združenje na področju socialnega varstva organizirala Socialni klub z naslovom »Kolaps zdravstva skozi prizmo sociale in človeka«, kjer bodo v okviru širše razprave slišana različna mnenja in predlogi strokovne javnosti na področju zdravstva in socialnega varstva.

 

Sodelujoči

  • Predstavnik/predstavnica, Ministrstvo za zdravje;

  • Predstavnik/predstavnica, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;

  • Predstavnik/predstavnica, Ministrstvo za solidarno prihodnost; 

  • Vlasta Nussdorfer, predsednica Programskega sveta F3ŽO; 

  • dr. Dušan Keber, Iniciativa Glas ljudstva; 

  • ddr. Marija Ovsenik, predsednica Upravnega odbora Socialne zbornice Slovenije 

Moderatorka

Socialni klub je zamišljen na forumski način, v katerem se bo po predstavitvah izvedla širša javna razprava.

Socialni klub bo moderirala Simona Muhič, predsednica Sekcije socialnih delavk in delavcev v zdravstveni dejavnosti.

PROGRAM
PREDAVATELJICI

4. SOCIALNI KLUB
Tema: "Kolaps zdravstva skozi prizmo sociale in človeka"

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Prijava

 

Udeležencem Socialnega kluba bodo predstavljeni, podatki, dejstva, praksa, pogledi in mnenja sodelujočih v razpravi, ki delujejo na področju oskrbe ranljivih skupin.

 

V okviru Socialnega kluba bomo zagotovili strokovno vodeno razpravo, na katero bodo vabljeni člani zbornice. Udeležba na socialnem klubu je brezplačna. Število mest za prijave je omejeno, zato priporočamo, da se udeleženci pravočasno prijavite. 

Zaradi nemotenega spremljanja dogodka prosimo gluhe, naglušne in gluhoslepe, da nas obvestijo o potrebi po tolmaču slovenskega znakovnega jezika in rezervaciji sedežev v prvih vrstah dvorane. Hkrati vljudno prosimo tudi vse slepe in slabovidne ter ostale invalide, ki potrebujejo spremstvo od vhoda zgradbe do velike gledališke dvorane, da nas obvestijo o morebitni potrebi po spremljevalcu.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Nebojša GOLIĆ, univ. dipl. soc. del. 

tel.: 01 292 73 19

e-pošta: nebojsa.golic@szslo.si 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na socialni klub obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page