top of page
Keeping accounts

SEMINAR V ŽIVO
Poročila CSD v razveznih postopkih  

KDAJ?

Torek, 7. februar 2023,

od 9.00 do 15.30

KJE?

     Izobraževalni center  

  Socialne zbornice Slovenije 

Program

 

 

Sodni postopki v družinskih zadevah so dolgotrajni, na kar vpliva tudi pomanjkanje sodnih izvedencev. V posamezni družinski zadevi pa je izrednega pomena tudi strokovno delo centrov za socialno delo in njihovo sodelovanje s sodišči. Kvalitetna mnenja centrov za socialno delo prispevajo k zmanjšanju potrebe po imenovanju sodnih izvedencev. Sodnica in sodna izvedenka sta zato pripravili seminar za strokovne delavce na centrih za socialno delo, ki pripravljajo mnenja za sodišča in opravljajo svetovalne razgovore pred razvezo zakonske zveze.

 

 

Predstavljena bodo materialnopravna vprašanja, do katerih se mora v razveznem postopku opredeliti sodnik, kadar imata zakonca mladoletne otroke, poleg tega pa tudi procesna pravila, ki določajo, kako poteka postopek pred sodiščem. Posebej bomo izpostavili smernice za izdelavo strokovnih mnenj ter zapisnikov o svetovalnih razgovorih. V procesu izdelave strokovnega mnenja je pomembno upoštevati številne strokovne kriterije za zaupanje otroka v varstvo in vzgojo ter urejanje stikov, pri tem pa uporabiti ustrezno metodologijo. Multidisciplinarni pristop vključuje sodelovanje socialnega delavca in psihologa, po možnosti tudi pedagoga. Posebno mesto ima tudi otrokovo mnenje, njegova pridobitev in strokovna ocena. Pozornost bomo posvetili tudi argumentiranju strokovnega mnenja in odpravljanju subjektivnih primesi. Predstavljene bodo osnovne vsebine in smernice, ki bodo podlaga za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje.

Predavateljici 

Polona MARJETIČ ZEMLJIČ, višja sodnica, Višje sodišče v Ljubljani, 

mag. Metoda MAJ, univ. dipl. psih., spec. psih. svet.

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša za individualne člane zbornice 105,00 €, za kolektivne člane 130,00 €, za nečlane pa 155,00 €. DDV je že vštet. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje organizacijo in izvedbo seminarja, gradivo, okrepčilo med odmori in potrdilo o udeležbi. 

 

V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.)

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. 

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite do petka, 3. februarja 2023

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page