top of page

Novice

Javni razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu v letu 2017

Socialna zbornica Slovenije objavlja Javni razpis za pridobitev licence supervizorja v socialnem varstvu za leto 2017 (Uradni list RS,11/17, str. 499 - 501).

Rok za oddajo vlog na javni razpis je 3. 4. 2017. Vloga za pridobitev licence za supervizorja na področju socialnega varstva se poda na Obrazcu – SUP-01, skupaj z navedenimi prilogami in z izjavo vlagatelja na Obrazcu – SUP-02, skladno z navodili javnega razpisa.

O izidu javnega razpisa bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje do 30. 6. 2017.

Informacije o razpisu in izpolnjevanju razpisne dokumentacije se lahko pridobijo pri mag. Tei Smonker, na tel. št. 01 292 73 15, tea.smonker@szslo.si, v času uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek od 9.00 do 12.99 ure ter v sredo od 14.00 do 16.00 ure, v času trajanja razpisa.

Vloga na razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu:

Arhiv
bottom of page