top of page

Novice

Poslovil se je eden izmed ustanoviteljev Socialne zbornice Slovenije in državni svetnik Boris Šuštar

Spoštovane članice in člane Socialne zbornice Slovenije ter ostale obiskovalce spletne strani zbornice obveščamo, da je 25. avgusta 2018, v 74. letu starosti umrl eden izmed ustanoviteljev Socialne zbornice Slovenije in njen dolgoletni član, predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in državni svetnik Boris Šuštaršič.


Boris Šuštaršič je bil predsednik Komisije DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Ob vsaki noveli zakona, ki se je nanašala na položaj invalidov, je poudaril, da noben predlog zakona, ki se nanaša na položaj invalidov, ne sme biti obravnavan in sprejet brez mnenja invalidov.


Kot individualni član zbornice se je vedno zavzemal za nujno sodelovanje in povezovanje socialnovarstvene dejavnosti na področju socialnega varstva. Poudarjal je, da ima Socialna zbornica Slovenije nenadomestljivo povezovalno vlogo na tem področju, hkrati pa naj kvalitetno skrbi za dodatno izobraževanje in programske razprave po posameznih tematskih sklopih, kar povečuje strokovni nivo vseh deležnikov socialnega in invalidskega varstva.


Kot državni svetnik je dosledno in zavzeto zagovarjal interese socialnega varstva in v njegovem obsegu seveda tudi invalidskega varstva. Uspešno je uveljavljal lastne in prejete pobude in s svojo iniciativnostjo izoblikoval številne izboljšave za socialno življenje, zlasti huje prizadetih invalidov in upokojencev. Zavzemal se je, da Slovenija ostane socialna država v smislu 2. člena Ustave Republike Slovenije in da slovenska država izoblikuje razvidno socialno politiko in celovito strategijo razvoja invalidskega varstva.


Z vsemi njegovimi pobudami in predlogi bo Socialna zbornica Slovenije, kot osrednje strokovno združenje, nadaljevala s širjenjem svojega poslanstva povezovanja socialnovarstvene dejavnosti in vseh njenih izvajalcev v celoto. Njegovega življenjskega vodila »Nikoli ničesar o invalidih brez invalidov« tudi Socialna zbornica Slovenije ne bo le ohranjala, ampak ga s svojim poslanstvom prenašala naprej.


Za njegov dolgoletni prispevek k delu Socialne zbornice Slovenije se mu iskreno zahvaljujemo.


Vsem svojcem izrekamo iskreno sožalje, njemu pa želimo mirni počitek.

Socialna zbornica Slovenije

Boris Šuštaršič na XXIII. Dnevih Socialne zbornice Slovenije, Rimske terme, 24. 11. 2017

Arhiv
bottom of page