top of page

Novice

Svečan zaključek projekta in odprtje demenci prijazne točke

Socialna zbornica Slovenije je v petek, 14. septembra gostila udeležence zaključnega srečanja projekta »Več in še več o demenci, programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem prostoru«. V družbi varuhinje človekovih pravic, predstavnikov Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, združenja Spominčica, partnerjev v projektu, direktorjev domov za starejše in predavateljev v programu se je zbornica kot nosilka in organizatorka izvajanja izobraževalnega programa slovesno zahvalila vsem udeleženim v programu ter kronala zaključek projekta z odprtjem Demenci prijazne točke.

Zaključek projekta »Več in še več o demenci«

Po besedah generalnega sekretarja Socialne zbornice Slovenije, Vilka Kolbla, mag., se je zbornica kot osrednje strokovno združenje na področju socialnega varstva, v letu 2017 in 2018 proaktivno odzvala na potrebe strokovnih delavcev in sodelavcev iz različnih delovnih okoljih za njihovo izobraževanje o obvladovanju demence v slovenskem okolju. Demenca je fenomen sodobne družbe, ki zaradi hitrega naraščanja števila obolelih za demenco zahteva ustrezen strokovni odziv v širšem slovenskem prostoru.

Prav zato je zbornica za tri različne ciljne skupine oblikovala tri izobraževalne programe, ki jih je izvedla v vseh dvanajstih statističnih regijah Slovenije – tudi v osrednjeslovenski statistični regiji, kjer je programe izobraževanja izvedla v Mestni občini Ljubljana. Programi izobraževanja so bili izpeljani v konzorcijskem sodelovanju s štirimi projektnimi partnerji, Splošno bolnišnico iz Murske Sobote, Zdravstvenim domom Murska Sobota, Zdravstvenim domom Novo mesto, Domom starejših Rakičan, Murska Sobota in Zavodom za pomoč družini na domu Vitica, iz Gornje Radgone. Programi izobraževanja so bili inovativno in multidisciplinarno zasnovani, podprti s sofinanciranjem Ministrstva za zdravje. Skupaj so se v programih izobraževali 703 udeleženci.


Demenci prijazna točka tudi zbornica

Z željo, da tudi Socialna zbornice Slovenije prispeva k ozaveščenosti o demenci in k oblikovanju demenci prijaznega okolja, ki je za kakovostno življenje oseb z demenco in njihovih svojcev nujno potrebno, smo na sedežu zbornice otvorili demenci prijazno točko. Demenci prijazno točko so na zbornici odprli Vlasta Nussdorfer, iz Urada Varuha človekovih pravic, kjer je v juliju 2017 bila odprta prva demenci prijazna točka, mag. Nace Kovač, predsednik zbornice in Štefanija Lukič Zlobec, predsednica Združenja Spominčica.

Demenci prijazne točke v lokalnem okolju pripomorejo k razumevanju oseb z demenco in njihovih svojcev, in jim tudi nudijo pomoč. V demenci prijaznih točkah so tam zaposlene osebe usposobljene, da nudijo informacije o demenci in v primerih, ko se oseba z demenco izgubi oz. se znajde v stiski, ji znajo pomagati, se pogovoriti in poiskati pomoč.

Po usposabljanju, ki ga zanje organizira Združenje Spominčica, so seznanjeni z izzivi, ki jih prinaša demenca. Seznanijo se s prvimi znaki demence, kako se najbolj primerno odzovejo na nenavadno vedenje osebe z demenco in kako lahko pomagajo. Udeleženci v demenci prijaznih točkah s svojo prizadevnostjo pomagajo, da so osebe z demenco aktivni in spoštovani člani družbe. Demenci prijazna točka ima funkcijo osveščanja javnosti. »V začetni fazi je demenco težko prepoznati. Moramo poznati deset znakov začetka bolezni, da osebo čim prej pripeljemo k zdravniku in da čim prej dobi diagnozo,« meni varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Slovenija je po njenih besedah najuspešnejša podpisnica glasgowske deklaracije, tako po številu podpisov (1752) kot po številu podpisov na prebivalca. »Svetovna zdravstvena organizacija, ki je še leta 2010 menila, da demenca ni tako velik problem, je konec maja 2017 sprejela svetovno strategijo za obvladovanje demence. Od 194 članic jih ima 29 nacionalno strategijo za obvladovanje demence, med njimi tudi Slovenija. S tem smo lahko zadovoljni, zdaj je pred nami uresničevanje strategije,« meni predsednica Spominčice Štefanija Lukič Zlobec.Arhiv
bottom of page