top of page

Novice

"Zagovornik - glas otroka"

Varuh človekovih parvic RS je za nemene uresničevanja zagovorništva otrok pripravil tri tiskana gradiva, ki jih najdete v prilogi te novice. Gradiva so namenjena vsem, ki pri svojem delu prihajate v stik z otroki in njihovimi starši, zato naj vam priloženi izvodi služijo kot pomoč pri informiranju oseb, za katere je zagovorništvo otrok primerno, kot tudi nabor dodatnih informacij za strokovno javnost pri postopkih postavitve zagovornika otroku.


Strokovna pomoč, ki jo nudijo zagopvorniki, vključuje psihosocialno podporo otroku, pogovore o njegovih željah, počutju in mnenju, seznajanjanje otroka s postopki in dejavnostmi na način, ki je razumljiv njegovi starosti in razvoju, iskanje najprimernejše rešitve skupaj z ozrokom ter spremljanje otroka pred organi in institucijami, ki odločajo o njegovih pravicah in koristih.


Drugi ostavek 25.č člena Zakona o varuhu človekovih pravic govori, da mora organ, ki odloča o otrokovih pravicah in koristih, v svoji odločitvi posebej utemeljiti, kako je upošteval otrokovo izjavo in deloval v njgeovo največjo korist. Ker si vsi, ki delujemo na področju otrok, prizadevamo za doseganje najvišje koristi otrok, smo prepričani, da vam bodo priloženi izvodi v pomoč pri delu in poslanstvu.


Vse publikacije so dostopne tudi v pdf. formatu na spletni strani Varuha: povezava. Če želite prejeti dodatne tiskane izvode, nam to sporočite na naslov: zagovornistvo-otrok@varuh-rs.si.


V letu 2019 bo Varuh organiziral srečanje s strokovno javnostjo na vseh območjih Slovenije, kjer bodo podrobno predstavljene vsebine in postopki predstavitve zagovornika otroku. Na srečanjih bo mogoče prevzeti dodatne tiskane izvode publikacij in plakatov o zagovorništvu otrok. O datumu in lokaciji srečanj vas bomo obvestili, napoved dogodka pa bo objavljena tudi na spletni strani Varuha.


Gradivo:
Arhiv
bottom of page