top of page

Novice

Socialni klub na temo "Socialna aktivacija"

12. marca 2019 smo na zbornici izvedli 1. Socialni klub na temo Socialna aktivacija.


Jana Lovšin iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v uvodnem delu predstavila razvoj ideje o socialni aktivaciji, trenutno situacijo glede izvajanja programov in delovanju sistema/mreže koordinatorjev za socialno aktivacijo.

Mag. Martina Trbanc iz Inštituta RS za socialno varstvo se je osredotočila na refleksijo razvoja projekta socialne aktivacije z vidika primerjave med potekom projekta in predpostavkami ter predlogi, ki so jih na IRSSV leta 2015 pripravili v okviru elaborata Podlage za pripravo in zagon projektov socialne aktivacije ter dosedanje ugotovitve spremljanja in ocene izvajanja socialne aktivacije.

Mag. Anja Osojnik, v. d. direktorja Centra za socialno delo Ljubljana je predstavila vlogo centra za socialno delo in enotno vstopno točko, preko katerih uporabniki vstopajo v socialno aktivacijo in kasneje v programe.

Sanja Belec iz Zavoda RS za zaposlovanje je poudarila, da ima socialna aktivacija pomembno vlogo pri naslavljanju potreb in iskanju priložnosti za dolgotrajne brezposelne osebe. V predstavitvi se je osredotočila na prepoznavanje ciljne skupine za programe socialne aktivacije in kaj ZRSZ pričakuje od programov socialne aktivacije.

Barbara Grobljar, koordinatorka socialne aktivacije je v prispevku predstavila naloge koordinatorjev socialne aktivacije (KSA), ki se delijo na dva sklopa. Prvi sklop zajema naloge usmerjene v delo s kandidati za vključitev v dolge, kratke in hibridne programa SA, delo z osebami v času trajanja programa in spremljanje po zaključku programa. Drugi sklop pa so naloge usmerjene v mreženje akterjev na ravni regiji, navezovanje stikov in pregled mreže programov v regiji.

Dr. Barbara Grintal, direktorica Gerontološkega raziskovalnega inštituta, ki je izvajalec dolgega programa »Socialna aktivacija – priložnost za zaposlitev« v regijski enoti Domžale – Kamnik. Udeleženci preko programa z različnimi aktivnostmi pridobivajo socialne, funkcionalne in delovne kompetence, s čimer se okrepi njihovo vseživljenjsko učenje ter se povečajo njihove zaposlitvene možnosti na trgu dela.


Po predstavitvah je potekala strokovno vodena razprava, v katero so se aktivno vključili udeleženci z mnenji, predlogi in predstavitvijo dobre prakse.


Dogodek sta moderirala in povezovala predsednik zbornice, mag. Nace Kovač in podpredsednica, mag. Barbara Kobal Tomc.


Arhiv
bottom of page