top of page

Novice

Podaljšanje javnega povabila k sodelovanju za predlog liste članov ekspertne skupine za reševanje ug

Namen javnega povabila je oblikovanje predloga liste ekspertne skupine petnajstih članov, ki bodo v postopku ugotavljali utemeljenost ugovora, v katerem sta dolžna sodelovati izvajalec, zoper katerega je vložen ugovor in upravičenec. Pri oceni utemeljenosti ugovora na izvedeno socialnovarstveno storitev senat upošteva usklajenost izvedbe z določili veljavne zakonodaje, z normativi in standardi za področje socialnega varstva ter s predpisanimi strokovnimi postopki.

Prijavne obrazce prejmete v tajništvu Socialne zbornice Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, do zaključka zbiranja prijav, vsak delovni dan, od 8. do 15. ure ali na spletni strani: www.szslo.si. Zbiranje prijav bo potekalo do zapolnitve liste članov ekspertne skupine za reševanje ugovorov.

Prijave, s pripisom – Za izbiro članov ekspertne komisije, posredujte na naslov Socialne zbornice Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana (po pošti ali osebno).

Dokumenti:

Arhiv
bottom of page