top of page

Novice

Socialni izziv

V novembru bo izšla nova številka strokovnega biltena Socialni izziv s tematikami reorganizacije centrov za socialno delo, družinskega zakonika, dolgotrajne oskrbe, osebne asistence, socialne aktivacije, socialnovarstvenih programov, inovativnih praks na področju socialnega varstva, ipd.


Vabimo vas, da pripravite prispevek za objavo. Objava prispevka se upošteva pri napredovanju v nazive v skladu s 14. členom (točka č 2) Pravilnika o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive (Ur. l. RS, št. 107/00, 31/01 in 88/01).


Prispevke pošljite po elektronski pošti na naslov: info@szslo.si, najkasneje do 20. 9. 2019.


Vse dodatne informacije vam bo posredovala mag. Urška Borišek Grošelj, članica Uredniškega odbora, e-naslov: urska.borisek@szslo.si, ki jo vsi zainteresirani avtorji in soavtorji do 20. 8. 2019 obvestite o naslovu oziroma temi prispevka.

Arhiv
bottom of page