top of page

Novice

Razpis nadomestnih volitev za člana Upravnega odbora Socialne zbornice Slovenije za mandatno obdobje 2022- 2026

Spoštovane članice in cenjeni člani Socialne zbornice Slovenije.

 

Na podlagi 5. člena Pravilnika o volitvah članov zbornice v skupščino in druge organe Socialne zbornice Slovenije št. 1849/2020-SZS/SK-PRED, z dne 18. 9. 2020 je Breda Božnik, predsednica Socialne zbornice Slovenije, dne 7. 6. 2024,  izdala Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana oz. članico Upravnega odbora Socialne zbornice Slovenije za mandatno obdobje 2022- 2026, št. 1615/2024-SZS/VOL.PRED.

 

V navedenem sklepu se za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila določi petek, 7. 6. 2024.


Socialna zbornica Slovenije v nadaljevanju objavlja:

  • Pravilnik o volitvah članov zbornice v skupščino in druge organe Socialne zbornice Slovenije,

  • Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Upravnega odbora Socialne zbornice Slovenije za mandatno obdobje, 2022- 2026,

  • Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve člana Upravnega odbora Socialne zbornice Slovenije,

  • Obrazec SZS-V-III Predlog kandidature v organe zbornice_uo_2024.

 

Pomembni datumi:

1.    7. 6. 2024 – Dan, ki je določen kot dan razpisa nadomestnih volitev in s katerim začnejo teči roki za volilna opravila.

2.    13. 8. 2024 – Rok za posredovanje kandidatur za člana Upravnega odbora Socialne zbornice Slovenije.

3.    26. 8. 2024 – Komisija za volitve in imenovanja Socialne zbornice Slovenije izda odločbe o potrditvi oz. zavrnitvi kandidatur za člana Upravnega odbora Socialne zbornice Slovenije.

4.    17. 9. 2024 – Predviden datum dopisne seje Skupščine Socialne zbornice Slovenije.

Pravico kandidirati za član/-ico upravnega odbora imajo individualni člani zbornice, ki so izključno predstavniki javnih zavodov in niso nujno člani skupščine zbornice.

 

Kandidaturi je potrebno priložiti:

-       kandidaturo, ki vsebuje osebne podatke kandidata,

-       soglasje kandidata, ki je nepreklicno,

-       podatke o predlagatelju in

-       krajšo obrazložitev predloga.

 

Predloge pošljejo predlagatelji priporočeno po pošti Komisiji za volitve in imenovanja na naslov zbornice in v roku, kot je določen v Rokovniku volilnih opravil, in sicer najkasneje do 13. 8. 2024, v zaprti kuverti s pripisom – »KANDIDACIJSKI POSTOPEK«.

 

Prepozne vloge se s sklepom zavržejo.


V nadaljevanju dodajamo Pravilnik o volitvah članov zbornice v skupščino in druge organe Socialne zbornice Slovenije ter ostalo dokumentacijo vezano za volilni postopek, vključno z obrazcem za oddajo kandidature.


Pravilnik_volitve
.pdf
Download PDF • 354KB

Sklep o razpisu nadomestnih volitev_07.062024
.pdf
Download PDF • 50KB

Rokovnik_volitve
.pdf
Download PDF • 416KB

04_Obrazec SZS-V-III Predlog kandidature v organe zbornice_uo_2024
.doc
Download DOC • 95KB

Comentários


Os comentários foram desativados.
Arhiv
bottom of page